Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 SGK vật lý lớp 9

Đề bài và lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 151 sgk vật lý lớp 9

Bài 1 (trang 151 SGK Vật Lý 9): Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước, chếch 300 so với mặt nước.

a. Có hiện tượng gì xảy ra đối với tia sáng khi truyền qua mặt nước? Hiện tượng đó gọi là hiện tượng gì?

b.

Góc tới bằng bao nhiêu độ? Góc khúc xạ lớn hơn hay nhỏ hơn 600 ?

Lời giải

a. Tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa nước và không khí. Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng

b. Góc tới băng 600. Góc khúc xạ nhỏ hơn 600.

Bài 2 (trang 151 SGK Vật Lý 9): Nêu hai đặc điểm của thấu kính để có thể nhận biết đó là thấu kính hội tụ.

Lời giải

  • Thấu kính hội tụ thường dùng có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
  • Thấu kính hội tụ có tác dụng hội tụ chùm tia tới song song tại một điểm

Bài 3 (trang 151 SGK Vật Lý 9): Chiếu vào thấu kính hội tụ một tia sáng song song với trục chính. Hãy vẽ tia sáng ló ra sau thấu kính.

Phương pháp: Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ thì tia ló qua tiêu điểm.

Lời giải

Bài 4 (trang 151 SGK Vật Lý 9): Hãy dựng ảnh của vật AB qua thấu kính hội tụ cho trên hình 58.1 (SGK trang 150).

Phương pháp: Sử dụng hai trong ba tia sáng đặc biệt để vẽ ảnh.

Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

  • Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
  • Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
  • Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

Lời giải

Bài 5 (trang 151 SGK Vật Lý 9): Thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa là thấu kính gì?

Lời giải

Thấu kính phân kì.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X