Giả sử nồng độ chất tan trong một tế bào nhân tạo

Xuất bản: 15/01/2023 - Tác giả:

Giả sử nồng độ chất tan trong một tế bào nhân tạo (có màng sinh chất như ở tế bào sống) gồm 0,06 M saccharose và 0,04 M glucose. Đặt tế bào nhân tạo...

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi luyện tập 2 trang 58 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Vận chuyển các chất qua màng sinh chất sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi luyện tập 2 trang 58 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Giả sử nồng độ chất tan trong một tế bào nhân tạo (có màng sinh chất như ở tế bào sống) gồm 0,06 M saccharose và 0,04 M glucose. Đặt tế bào nhân tạo trong một ống nghiệm chứa dung dịch gồm 0,03 M saccharose, 0,02 M glucose và 0,01 M fructose. Hãy cho biết:

a) Kích thước của tế bào sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích.

b) Chiều vận chuyển của glucose và fructose qua màng.

Trả lời:

a) Kích thước của tế bào sẽ tăng lên.

Giải thích: Nồng độ chất tan bên trong tế bào là (0,06 M + 0,04 M) cao hơn nồng độ chất tan ở môi trường bên ngoài tế bào là (0,03 M + 0,02 M + 0,01 M) → Môi trường trong ống nghiệm là môi trường nhược trương → Nước sẽ đi từ môi trường vào trong tế bào và làm kích thước của tế bào sẽ tăng lên.

b) Chiều vận chuyển của glucose và fructose qua màng:

- Glucose: đi từ trong tế bào ra ngoài do nồng độ glucose trong tế bào cao hơn ở ngoài môi trường.

- Fructose: đi từ ngoài vào trong tế bào do nồng độ fructose ở ngoài môi trường cao hơn ở trong tế bào.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi luyện tập 2 trang 58: "Giả sử nồng độ chất tan trong một tế bào nhân tạo (có màng sinh chất như ở tế bào sống) gồm 0,06 M saccharose và 0,04 M glucose..." thuộc nội dung soạn bài Vận chuyển các chất qua màng sinh chất sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM