Este X đơn chức tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y

Xuất bản ngày 06/07/2020 - Tác giả:

Este X đơn chức tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y, dựa theo dữ liệu cho trước hãy xác định tên gọi của este đơn chức X.

Este X đơn chức tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có công thức phân tử là C3H5O2Na và ancol Y1. Oxi hóa Y1 bằng CuO nung nóng thu được anđehit Y2. Y2 tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol Y2. Vậy tên gọi của X là

A. etyl propionat

B. metyl propionat.

C. metyl axetat.

D. propyl propionat.

Đáp án: B. metyl propionat.

Tên gọi của X là metyl propionat

Giải thích

RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH

R'OH + CuO → RCHO + AgNO3 + NH3 → 4Ag.

Y2 là HCHO. Y1 là CH3OH.

C3H5O2Na là muối CH3CH2COONa

Vậy X là CH3CH2COOCH3. (metyl propionat)

Câu hỏi liên quan

1.  Hợp chất X tác dụng với Na nhưng không phản ứng với NaOH, X là chất nào trong số các chất cho dưới đây

Đáp án: 

Giải thích

Không tác dụng với NaOH → không có OH gắn trực tiếp vào vòng cacbon vậy X là C6H5CH2OH

2. Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

A. C₁₇H₃₅COONa.

B. C₁₅H₃₃COONa.

C. C₁₅H₃₁COONa.

D. C₁₅H₃₁COOH.

Đáp án: C. C₁₅H₃₁COONa.

Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là C₁₅H₃₁COONa

Xem giải thích đáp án câu 2

Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH

Trên đây đáp án cho bài tập về Este X đơn chức tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM