Em cần làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?

Xuất bản: 05/01/2024 - Tác giả:

Là một học sinh, em cần làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc? Vận dụng 1 trang 90 Lịch Sử 11 Kết nối tri thức.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải Lịch Sử 11 Bài 7: Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam - Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Câu hỏi:  Là một học sinh, em cần làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?

Trả lời:

Tham khảo:

- Những việc học sinh có thể làm để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc:

+ Chủ động tìm hiểu các tư liệu lịch sử, pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế,… để có nhận thức đúng đắn về vấn đề: chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.

+ Quan tâm đến đời sống chính trị - xã hội của địa phương, đất nước.

+ Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề chủ quyền biển, đảo; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

+ Phê phán, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam; những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc;

+ Tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào bảo vệ chủ quyền biển đảo, ví dụ như: “Vì Trường Sa thân yêu”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”, “Tuổi trẻ hướng về biển, đảo của Tổ quốc”…

Hoặc:

Với tư cách là một học sinh, em có thể góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể sau:

- Tăng cường học tập, nghiên cứu, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo. Em sẽ tích cực học tập, tìm hiểu về các quy định của pháp luật về biển đảo, về tình hình biển đảo hiện nay. Từ đó, em có thể nâng cao nhận thức và hiểu biết của bản thân về chủ quyền biển đảo, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho gia đình, bạn bè, người thân về vấn đề này.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hải đảo. Em sẽ tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường biển đảo, về những tác hại của việc khai thác tài nguyên biển trái phép. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ biển đảo, bảo vệ môi trường biển.

- Sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Khi đến tuổi, em sẽ sẵn sàng đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Vận động người thân trong gia đình, bạn bè thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Em sẽ tích cực vận động người thân trong gia đình, bạn bè thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi: .Là một học sinh, em cần làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc? Các em có thể xem thêm các câu hỏi liên quan phần Soạn sử 11 nữa nhé:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM