Ancol etylic có lẫn một ít nước có thể dùng chất nào sau đây để làm khan ancol

Ancol etylic có lẫn một ít nước có thể dùng chất nào sau đây để làm khan ancol? Dựa trên kiến thức đã học hãy lựa chọn chất có thể làm khan ancol etylic

Ancol etylic có lẫn một ít nước có thể dùng chất nào sau đây để làm khan ancol

A. CaO.

B. CuSO₄ khan.

C. P₂O₅.

D. Tất cả đều đúng

Đáp án : D. Tất cả đều đúng

Ancol etylic có lẫn một ít nước có thể dùng CaO ; CuSO4 khan (màu trắng) hoặc P2O5 làm khan ancol

Giải thích

Các phản ứng xảy ra là

P₂O₅ + 3H₂O \(\rightarrow \) 2H₃PO₄

CaO + H₂O \(\rightarrow \) Ca(OH)₂

2H₂O + 2CuSO₄ \(\rightarrow \) 2Cu + 2H₂SO₄ + O₂

Câu hỏi thường gặp

1. Ancol metylic có công thức là

A. \(C_2H_5OH\)

B. \(C_3H_7OH\)

C. \(CH_3OH\)

D. \(C_4H_9OH\)

Đáp án: C. \(CH_3OH\)

Ancol metylic có công thức là \(CH_3OH\)

Xem giải thích đáp án câu 1 tại đâyAncol metylic có công thức là

2. Ancol etylic phản ứng được với chất nào sau đây

A. Na, CH₃COOH

B. Na, C₂H₂

C. Na₂O, NaOH

D. Cu, CH₃COOH

Đáp án: A. Na, CH₃COOH

Xem giải thích đáp án câu 2 tại đâyAncol etylic phản ứng được với chất nào sau đây

3. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về ancol?

A. Khi tách nước một ancol luôn thu được sản phẩm là anken

B. Công thức chung của dãy đồng đẳng ancol no, mạch hở là  \(C_nH_{2n}O_x (n>=1, x>=1)\)

C. Có thể sử dụng Cu(OH)2 để phân biệt etilenglycol và propan-1,2-điol đựng trong hai lọ riêng

D. Các ancol tan dễ dàng trong nước là nhờ có liên kết hiđro giữa ancol và các phân tử nước

Đáp án: D. Các ancol tan dễ dàng trong nước là nhờ có liên kết hiđro giữa ancol và các phân tử nước

Nhận xét đúng khi nói về ancol là các ancol tan dễ dàng trong nước là nhờ có liên kết hiđro giữa ancol và các phân tử nước

Giải thích

Các ancol tan dễ dàng trong nước là nhờ có liên kết hiđro giữa ancol và các phân tử nước

Trên đây đáp án cho câu hỏi Ancol etylic có lẫn một ít nước có thể dùng chất nào sau đây để làm khan ancol và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM