DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2020

Xuất bản: 11/08/2020 - Tác giả:

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020-2021 chi tiết từng lớp chuyên, chúc mừng các em đã có kết quả thi xuất sắc.

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên như sau:

Chuyên Anh

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên anh chuyên Phan Bội Châu 2020
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên anh chuyên Phan Bội Châu 2020 1

Chuyên Địa

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên địa chuyên Phan Bội Châu 2020
ds trúng tuyển vào lớp 10 chuyên anh chuyên Phan Bội Châu 2020 2

Chuyên Hóa

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên hóa chuyên Phan Bội Châu 2020
ds trúng tuyển vào lớp 10 chuyên hóachuyên Phan Bội Châu 2020

Chuyên Lý

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên lý chuyên Phan Bội Châu 2020
ds trúng tuyển vào lớp 10 chuyên lý chuyên Phan Bội Châu 2020

Chuyên Sinh

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sinh chuyên Phan Bội Châu 2020
ds trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sinh chuyên Phan Bội Châu 2020

Chuyên Sử

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sử chuyên Phan Bội Châu 2020
ds trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sử chuyên Phan Bội Châu 2020

Chuyên tiếng Pháp

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên tiếng pháp chuyên Phan Bội Châu 2020
ds trúng tuyển vào lớp 10 chuyên tiếng pháp chuyên Phan Bội Châu 2020

Chuyên Toán

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên toán chuyên Phan Bội Châu 2020
ds trúng tuyển vào lớp 10 chuyên toán chuyên Phan Bội Châu 2020

Chuyên Khoa học tự nhiên

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khtn chuyên Phan Bội Châu 2020
ds trúng tuyển vào lớp 10 chuyên khtn chuyên Phan Bội Châu 2020

Chuyên Ngoại ngữ

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên ngoại ngữ chuyên Phan Bội Châu 2020

Chuyên Tin

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên tin chuyên Phan Bội Châu 2020
ds trúng tuyển vào lớp 10 chuyên tin chuyên Phan Bội Châu 2020

Chuyên Văn

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn chuyên Phan Bội Châu 2020
ds trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn chuyên Phan Bội Châu 2020

Trên đây là danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020-2021 chi tiết từng lớp chuyên.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM