DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021

DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021, kết quả tuyển sinh lớp 10 của trường Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) chính thức.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) năm học 2021-2022 như sau:

DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên anh
DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 1
DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 2
DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 3
DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 4
DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 5

DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 6
DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 7
DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 8
DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 9
DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 10
DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 11
DS trúng tuyển vào 10 THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021 chuyên ảnh 12

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM