DS trúng tuyển vào 10 trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm 2018

Xem ngay chi tiết danh sách điểm thi và thí sinh trúng tuyển vào trường chuyên THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2018 - 2019

Danh sách trúng tuyển chính thức

DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 1
DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 2
DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 3
DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 4
DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 5
DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 6
DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 7
DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 8
DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 9
DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 10
DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 11
DS trúng tuyển vào 10 THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2018 12
 

 

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2020

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020-2021 chi tiết từng lớp chuyên, chúc mừng các em đã có kết quả thi xuất sắc.

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường PTNK TP.HCM năm 2020

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 PTNK TP.HCM 2020, điểm thi vào 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) chính thức vừa được công bố.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu