DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019

Xuất bản: 01/06/2019 - Cập nhật: 16/07/2020 - Tác giả:

Chi tiết danh sách trúng tuyển vào lớp 10 2019 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định chính thức được công bố

Chi tiết từng danh sách trúng tuyển vào các lớp chuyên như sau:

NEW :

→ Tra cứu điểm thi vào 10 Lê Hồng Phong 2020

→ DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2020

Danh sách trúng tuyển vào lớp Không chuyên Ban KHTNDanh sách trúng tuyển vào lớp Không chuyên Ban KHXH
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Địa Lý


Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Địa Lý 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Địa Lý 2

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hóa Học

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hóa Học 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hóa Học 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hóa Học 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lịch Sử

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lịch Sử 1

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lịch Sử 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Lịch Sử 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Vật Lý năm 2019 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định


Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Vật Lý năm 2019 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Vật Lý năm 2019 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Vật Lý năm 2019 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Sinh học


Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Sinh học 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Sinh học 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Sinh học 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Anh

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Anh 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Anh 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Anh 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Nga


Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng nga

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Pháp


Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Pháp

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tin học


Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tin 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tin 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tin 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán - Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định


Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán 2

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán 3

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Ngữ Văn


Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn 1
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn 2
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên văn 3

Trên đây là DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019, chúc mừng các bạn đã đạt kết quả tốt trong kì thi vừa qua nhé!

Xem thêm: Điểm thi vào 10 Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM