DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018

Xem danh sách kết quả trúng tuyển thi vào lớp 10 kèm chi tiết điểm thi các môn năm 2018 của trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cần Thơ.

Danh sách thí sinh trúng tuyển kèm điểm thi chính thức các môn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ:

Môn Toán

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 1

Môn Vật Lý


DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 2

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 4

Môn Hóa


DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 3DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 môn sinh 1

Môn Sinh​​​​​​​


DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 môn Sinh

Môn Tin


DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 môn tin

Môn Ngữ Văn


DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 môn văn

Môn Lịch Sử


DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 môn lịch sử

Môn Địa lý


DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 môn địa lý

Tiếng Anh

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 môn tiếng anh
DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 môn tiếng anh

Tiếng Pháp:

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ 2018 môn tiếng pháp
 

Link tra cứu điểm thi: https://doctailieu.com/diem-thi-vao-lop-10/can-tho-12.html

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Cần Thơ: https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-tinh-can-tho

Đề và đáp án các môn thi xem lại tại đây: https://doctailieu.com/de-thi-vao-lop-10-can-tho.html

 

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường PTNK TP.HCM năm 2020

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 PTNK TP.HCM 2020, điểm thi vào 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) chính thức vừa được công bố.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu TPHCM 2020

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 PTNK TP.HCM 2020 chi tiết cả 2 cơ sở Quận 5 và Quận Thủ Đức chính thức vừa được trường công bố hôm nay

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu