Mẫu đơn đăng ký xin vào học lớp 1 năm 2021 - 2022

Xuất bản: 13/01/2021

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn mẫu đơn xin vào học lớp 1 đúng tuyến và trái tuyến mới nhất năm 2021 - 2022 với định dạng file DOC để các bạn có thể tải về và in ra.

Dưới đây là các mẫu đơn xin vào lớp 1 tùy theo mục đích mà các bậc phụ huynh có thể lựa chọn để bổ sung vào hồ sơ xin học lớp 1 của con em mình.

Đơn xin vào học lớp 1 đúng tuyến

UBND QUẬN...............................
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............................

_______________________

Số đơn:......./TH...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

..................., ngày ........tháng........năm ...........

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1


Năm học ............ - ...............

Kính gửi: Ban giám hiệu trường......................................................

1. Họ và tên học sinh: ..............................................................Nam..............Nữ...................

Ngày sinh:...................................................................Nơi sinh (tỉnh, thành phố):...................

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................

Hiện đang cư trú tại:................................................................................................................

Số điện thoại nhà riêng:...........................................................................................................

Khi cần báo tin cho ai?:...........................................................................................................

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:..................................................................................................

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):...........................................................

2. Họ tên bố: ......................................................................Điện thoại:...................................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:.....................................................................................................

3. Họ tên mẹ: ......................................................................Điện thoại:.................................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:....................................................................................................

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin vào học lớp 1 trái tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1

(TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học..........................................

Tôi tên:...............................................................................

Hiện ngụ ở khu vực (ấp)................................... , Phường (xã):........................................

thành phố (huyện)............................................. , tỉnh:......................................................

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho:.................. tôi

Họ và tên học sinh:............................................................... Nam ☐          Nữ ☐

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................

Nơi sinh:............................................................................................

Họ và tên cha:.............................................. năm sinh:................. nghề nghiệp................

Nơi công tác (nếu có):......................................................................................................

Họ và tên mẹ:............................................... năm sinh:................. nghề nghiệp...............

Nơi công tác (nếu có):......................................................................................................

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: ........................................................

Hiện cháu đang sống với: ...............................................................................

Tại địa chỉ: khu vực (ấp)................................... , phường (xã)................

thành phố (huyện) ........................................................................

Tên chủ hộ: .................................................................................

Số điện thoại liên lạc khi cần: .....................................................

Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

- Hai buổi/ngày                                             - Hai buổi/ngày có bán trú

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành  cám ơn!

………………., ngày……………. tháng……… năm 20.....

Hồ sơ kèm theo:                                                                                                                        Người viết đơn

- 01 (một) đơn xin nhập học.

- 01 (một) bản sao giấy khai sinh.

- 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).

- Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC .....................

Đồng ý nhận em:.....................................................................................................

Vào học lớp 1 - Năm học 20..... - 20.....

………….., ngày………..tháng……năm 20.....

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu đơn xin vào học lớp 1 trái tuyến

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC: ...............

Kính gửi : Hiệu trưởng Trường..............

Chúng tôi gồm :

1. Họ tên cha: ………………….….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ………………...………….…., số điện thoại: ….………………

2. Họ tên mẹ: ………………..…….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ……………….………….…., số điện thoại: ….………………

Xin cho con chúng tôi là:……………………………………………........

Sinh ngày ……tháng……năm 2013, nơi sinh:……………………………….

Chổ ở hiện nay: Số nhà ….., đường ………., tổ …….., khóm (ấp) ………………, phường (xã) ..………………. TP.............

Số ĐT liên lạc nhanh: Bàn .........………….., Di động…………………..

Được xét tuyển vào lớp 1, năm học...............

Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Có thông báo, đăng ký ở trang sau

........, ngày … tháng … năm .....

Người làm đơn

Những lưu ý khi làm đơn đăng ký xin vào học lớp 1

Nhà trường nhận hồ sơ nhập học: Thường sẽ nhận từ ngày 01/7 đến ngày19/7 hàng năm. (mỗi trường sẽ có kế hoạch tuyển sinh khác nhau nên bố mẹ cần lưu ý thời gian để nộp hồ sơ cho con vào trường mình mong muốn).

Hồ sơ xin học gồm:

  • 01 đơn (theo mẫu)
  • 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ
  • 01 bản hộ khẩu photcopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú.

Mang theo Sổ hộ khẩu và bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra).

Tiếp nhận giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photo từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

Trên đây là một số mẫu đơn xin vào lớp 1 mà Đọc tài liệu tổng hợp, mong rằng tài liệu này sẽ giúp cho các bậc phụ huynh lập hồ sơ xin học nhanh chóng nhất. Tải mẫu đơn trong file đính kèm.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy