Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)

Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)
Năm sáng tác:1950
Tác giả:Nông Quốc Chấn
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ Dọn về làng viết vào mùa đông 1950 về quê hương trong những năm kháng chiến chống Pháp. Nông Quốc Chấn viết Dọn về làng bằng tiếng Tày và tự dịch ra tiếng Việt.