Đoạn văn trình bày suy nghĩ về chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 - 1954

Xuất bản: 28/04/2023 - Tác giả:

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 - 1954. Gồm những đoạn văn mẫu giúp học sinh viết tốt đoạn văn trình bày suy nghĩ về chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ là một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong bài viết này Đọc tài liệu cùng các em viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 - 1954. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Mẫu 1 - Đoạn văn trình bày suy nghĩ về chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 - 1954

63 năm đã trôi qua, Chiến dịch Điện Biên Phủ (07.5.1954 - 07.5.2017) là một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta đánh thắng quân viễn chinh Pháp có tiềm lực quân sự mạnh, vũ khí trang bị hiện đại. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Nhân dân Việt Nam. Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX, mà ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mờ, trái lại, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa to lớn, là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó, quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu bền chặt, thủy chung, son sắt giữa quân đội, nhân dân 3 nước Đông Dương và sự đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ của các nước anh em và bạn bè quốc tế. Chiến thắng này đã làm thay đổi cục diện thế giới, khẳng định sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam, của Nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập trên thế giới.

Mẫu 2 - Đoạn văn trình bày suy nghĩ về chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 - 1954

Trong cuộc vệ quốc vĩ đại kéo dài suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã vẽ nên những trang sử oai hùng. Trong đó, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm chấn động năm châu, rung chuyển địa cầu và trở thành dấu son chói lọi, mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Chiến thắng Điện Biên Phủ giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh sập thành lũy của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu nhất, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới; báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc Mỹ cầm đầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng chung của các nước trên bán đảo Đông Dương, chiến thắng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý của thời đại: Các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi. Chân lý đó đã thôi thúc và cổ vũ các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ La-tinh đứng lên đấu tranh tự giải phóng, thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Chiến thắng này đã làm thay đổi cục diện thế giới, khẳng định sức mạnh chính nghĩa của Việt Nam, của Nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc lập trên thế giới.

Mẫu 3 - Đoạn văn trình bày suy nghĩ về chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 - 1954

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Đây là một cuộc đấu tranh vĩ đại, giành độc lập của dân tộc, đưa Việt Nam thoát khỏi chế độ thực dân Pháp. Có thể nói, chiến thắng Điện Biên Phủ là điểm bước ngoặt trong lịch sử. Đó không chỉ là thắng lợi riêng của dân tộc Việt Nam, mà còn ghi dấu cho sự độc lập của các nước thuộc địa khác trên thế giới. Trận chiến của chúng ta đã dấy lên làn sóng đấu tranh cho các thuộc địa trên thế giới, họ tin tưởng và ủng hộ đường lối sáng suốt của Đảng ta, từ đó đấu tranh để giải phóng chính mình. Là con dân Việt Nam, sống trong thời đại hòa bình, em biết ơn và yêu quý vô cùng thế hệ bộ đội cụ Hồ đã giữ gìn và vẽ nên một đất nước Việt Nam tươi đẹp.

-/-

Hy vọng với những mẫu "Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 - 1954" mà Đọc tài liệu tổng hợp, gửi tới các em trên đây cùng trọn bộ văn mẫu lớp 6 sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt Ngữ Văn 6!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM