Đoạn văn trả lời Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở?

Xuất bản: 09/07/2024 - Tác giả:

Gợi ý viết đoạn văn trả lời câu hỏi Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở? TOP 7+ đoạn văn mẫu hay bàn về tầm quan trọng của pháp luật trong đời sống

Luật pháp là sợi dây vô hình kết nối xã hội, là thước đo công bằng, là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Nhưng để luật pháp thực sự phát huy hiệu quả, mỗi cá nhân cần phải tự giác tuân thủ, coi đó như "khí trời để thở". Bài viết này sẽ hướng dẫn các em triển khai một đoạn văn trả lời câu hỏi Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở, giúp em hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của việc tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cuộc sống.

Trước hết, các em cần hiểu được bản chất vấn đề đặt ra từ câu hỏi "Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở?".

Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở?

Câu hỏi yêu cầu các em giải thích lý do tại sao luật pháp được ví như không khí để thở, tức là rất cần thiết và quan trọng đối với cuộc sống con người. Nó tương đương với câu hỏi: "Luật pháp có vai trò quan trọng như thế nào trong xã hội?", "Tại sao luật pháp lại được ví như khí trời để thở?". Muốn trả lời được em cần tìm hiểu vai trò của luật pháp trong việc duy trì trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi, tạo môi trường công bằng và ổn định cho mọi người.

Pháp luật được hiểu là hệ thống các quy tắc xử sự chung được đặt ra bởi nhà nước và mang tính bắt buộc thực hiện với mọi chủ thể trong xã hội. Con người phải coi pháp luật như khí trời để thở, sống và làm việc theo pháp luật nếu muốn xã hội văn minh.

- Luật pháp giúp duy trì trật tự, ổn định xã hội: đảm bảo trật tự, an toàn, tạo môi trường công bằng cho mọi người.

- Luật pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân: bảo vệ quyền con người, quyền tự do, quyền sở hữu, quyền được pháp luật bảo vệ.

- Luật pháp góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh: ngăn chặn các hành vi xấu, khuyến khích các giá trị tốt đẹp.

- Luật pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới.

- Luật pháp điều chỉnh các mối quan hệ xã hội: giải quyết tranh chấp, xung đột một cách công bằng, văn minh.

Tham khảo thêm nội dung soạn bài Phải coi luật pháp như khí trời để thở để mở rộng ý

Dàn ý đoạn văn trả lời Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở

1. Mở đoạn

- Giới thiệu vấn đề: Tầm quan trọng của luật pháp đối với cuộc sống.

2. Thân đoạn

- Giải thích ý nghĩa của việc so sánh luật pháp với khí trời để thở.

- Phân tích các vai trò cụ thể của luật pháp:

+ Duy trì trật tự, ổn định xã hội.

+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền sở hữu,...)

+ Xây dựng xã hội công bằng, văn minh, bình đẳng trong xã hội, tạo ra cơ hội phát triển cho tất cả mọi người.

+ Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi của người lao động,...)

+ Điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội

(Nêu các dẫn chứng minh họa cho từng vai trò)

3. Kết đoạn

- Khẳng định lại tầm quan trọng của luật pháp trong cuộc sống.

- Kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, tôn trọng và chấp hành pháp luật.

7+ đoạn văn mẫu trả lời Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở?

Để giúp các em hình dung rõ hơn cách triển khai đoạn văn trả lời câu hỏi Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở, Đọc tài liệu đã sưu tầm và tổng hợp một số đoạn văn mẫu như sau:

Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở bài số 1

Luật pháp được ví như khí trời để thở bởi lẽ nó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của con người và xã hội. Giống như chúng ta cần không khí để tồn tại, chúng ta cũng cần luật pháp để đảm bảo một cuộc sống an toàn, công bằng và văn minh. Luật pháp đóng vai trò là một hệ thống quy tắc, quy định nhằm duy trì trật tự xã hội, ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân. Nhờ có luật pháp, xã hội trở nên ổn định, mọi người có thể yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển. Ví dụ, luật giao thông giúp đảm bảo an toàn trên đường, luật hình sự trừng trị tội phạm, luật dân sự giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn... Nếu không có luật pháp, xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn, mạnh được yếu thua, quyền lợi của người dân không được đảm bảo. Do đó, việc tôn trọng và chấp hành pháp luật không chỉ là nghĩa vụ của mỗi công dân mà còn là điều kiện để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở bài số 2

Pháp luật được hiểu là một hệ thống các quy tắc xử sự chung được Nhà nước đề ra và mang tính bắt buộc thực hiện với mọi cá nhân trong xã hội. Nội dung của pháp luật thể hiện ý chí, bản chất của giai cấp thống trị trong bộ máy chính quyền Nhà nước. Pháp luật không cấu thành nên các quan hệ xã hội, nhưng pháp luật là một phương thức hữu hiệu để định hướng và phân phối sự phát triển của các quan hệ xã hội. Đặc biệt, trong thời kì hội nhập hóa, hiện đại hóa, đời sống xã hội đang có nhiều sự thay đổi lớn, khi đó vai trò của pháp luật càng được thể hiện rõ. Sau mỗi cuộc cải cách hay cách mạng xã hội, những yếu tố mới được xác lập thường gặp phải sự phản kháng và lực cản từ nhiều phía. Ngược lại, những yếu tố cổ hủ, không còn phù hợp nhưng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong điều kiện đó, “Luật pháp được xem như một phương thức hữu hiệu đế điều tiết các động thái xã hội và các quan hệ phát sinh từ các biến đổi xã hội quan trọng đó”. Dưới sự kiểm soát của pháp luật, những yếu tố mới, tích cực, tiến bộ sẽ được đề cao, nhờ đó sự tồn tại của chúng được hiện hữu, trở nên chính thức và chắc chắn, không thể xoay chuyển. Có thể nói, mọi chủ trương cải cách, đổi mới nếu không có pháp luật đảm bảo thì khó có thể thành công, pháp luật thật sự rất cần thiết và quan trọng với cuộc sống như khí trời để thở vậy.

Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở bài số 3

Luật pháp được ví như khí trời để thở bởi vai trò không thể thiếu của nó đối với đời sống xã hội. Trước hết, luật pháp là nền tảng để xây dựng một xã hội ổn định và an toàn. Khi mọi người đều tuân thủ pháp luật, trật tự xã hội được đảm bảo, các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh, từ đó tạo ra môi trường sống an toàn và công bằng cho mọi người. Thứ hai, luật pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân. Nhờ có luật pháp, quyền con người, quyền tự do, quyền sở hữu... được tôn trọng và bảo vệ. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai có thể xâm phạm đến quyền và lợi ích của người khác. Bên cạnh đó, luật pháp còn điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, giúp giải quyết các tranh chấp, xung đột một cách công bằng, văn minh, tránh tình trạng tự xử, gây mất trật tự xã hội. Hơn nữa, luật pháp còn là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Một hệ thống pháp luật hoàn thiện, minh bạch sẽ tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư, khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Cuối cùng, luật pháp là công cụ để xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Thông qua việc cấm các hành vi xấu và khuyến khích các giá trị tốt đẹp, luật pháp góp phần hình thành những chuẩn mực đạo đức xã hội, định hướng cho sự phát triển của cộng đồng. Tóm lại, luật pháp không chỉ là công cụ quản lý xã hội mà còn là yếu tố sống còn, thiết yếu cho sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, mỗi người chúng ta cần có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật để góp phần xây dựng một xã hội văn minh, giàu mạnh.

Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở bài số 4

Luật pháp được ví như khí trời mà con người cần để thở, bởi lẽ nó là yếu tố không thể thiếu để đảm bảo sự tồn tại và phát triển hài hòa của xã hội. Trước hết, luật pháp là hệ thống các quy tắc, quy định được thiết lập nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân. Nhờ có luật pháp, chúng ta được đảm bảo quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, và các quyền cơ bản khác. Nếu không có luật pháp, xã hội sẽ trở nên hỗn loạn, mạnh được yếu thua, và quyền lợi của con người sẽ không được tôn trọng. Thứ hai, luật pháp là công cụ để duy trì trật tự xã hội, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ công bằng và lẽ phải. Nhờ có luật pháp, chúng ta có một môi trường sống an toàn, ổn định, và công bằng, nơi mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Cuối cùng, luật pháp là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Khi có luật pháp tốt, chúng ta có thể thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tóm lại, luật pháp là yếu tố không thể thiếu trong đời sống xã hội, như khí trời đối với sự sống của con người. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, công bằng, và thịnh vượng.

Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở bài số 5

Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở

Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở bài số 6

Để xã hội tồn tại và phát triển ổn định, bền vững thì bắt buộc phải có pháp luật. Pháp luật chính là các quy tắc ứng xử mang tính quy phạm, bắt buộc ở một quốc gia, cộng đồng. Nhà nước sẽ xây dựng pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống như văn hoá, xã hội, thông tin… và quy định mọi người phải thực hiện. Không phân biệt giai cấp, giới tính, dân tộc, mọi người đều bình đẳng như nhau trong việc thực hiện pháp luật. Không có chuyện cá nhân hay tổ chức nào từ chối việc làm việc theo pháp luật. Bất cứ hành vi nào vi phạm theo pháp luật, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội sẽ bị cưỡng chế thậm chí bị phạt nặng. Chính vì có tính nghiêm minh, răn đe nên mọi người đều phải sống theo pháp luật. Cũng nhờ có pháp luật nên mọi người yên tâm làm việc, cống hiến cho xã hội. Những tệ nạn, những hành vi gây ảnh hưởng đến người khác sẽ giảm hẳn. Xã hội sẽ phát triển bền vững, ổn định hơn. Trong xu thế hội nhập như hiện nay thì pháp luật càng cần thiết với các quốc gia nhiều hơn nữa. Nó giúp quốc gia đó khẳng định vị trí của mình trên thương trường quốc tế, giúp điều hành bộ máy quốc gia. Quan trọng hơn cả nó giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mỗi người dân. Bởi vậy có thể khẳng định luật pháp quan trọng như khí trời để thở.

Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở bài số 7

Coi luật pháp như khí trời để thở là một cách nói hình ảnh nhưng không kém phần sâu sắc về tầm quan trọng của luật pháp đối với đời sống con người. Bởi lẽ, luật pháp không chỉ đơn thuần là hệ thống các quy tắc, quy định khô khan mà còn là nền tảng bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi cá nhân. Nhờ có luật pháp, chúng ta được đảm bảo quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, và không ai có thể tùy tiện xâm phạm đến những quyền cơ bản này. Hơn nữa, luật pháp còn là công cụ duy trì trật tự xã hội, ngăn chặn những hành vi gây rối, bạo lực, và tội ác. Nhờ có luật pháp, chúng ta có thể yên tâm làm việc, học tập, và tận hưởng cuộc sống mà không phải lo sợ bị đe dọa hay xâm hại. Một xã hội không có luật pháp sẽ là một xã hội hỗn loạn, bất công, và không ai có thể sống yên ổn. Tóm lại, luật pháp là yếu tố không thể thiếu để xây dựng một xã hội văn minh, công bằng, và thịnh vượng. Giống như khí trời, luật pháp là điều kiện cần thiết để chúng ta có thể sống và phát triển một cách toàn diện.

-/-

Trên đây là những gợi ý của Đọc tài liệu về cách viết đoạn văn trả lời câu hỏi Vì sao phải coi luật pháp như khí trời để thở kèm theo một số bài văn mẫu dành cho các em đọc tham khảo trước khi viết. Ngoài ra, để cải thiện và nâng cao kĩ năng viết văn các em có thể tìm đọc thêm các bài Văn mẫu lớp 11 khác do Đọc tài liệu biên soạn.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM