Đoạn văn lí giải vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Xuất bản: 10/07/2024 - Tác giả:

Gợi ý viết đoạn văn lí giải vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, là ngôn ngữ của dân tộc, báu vật vô giá cần được gìn giữ và phát huy.

Tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, là một kho tàng quý báu chứa đựng hồn cốt dân tộc, là sợi dây kết nối các thế hệ người Việt. Trong dòng chảy của thời gian, tiếng Việt ngày càng đối mặt với nhiều thách thức, đe dọa về sự trong sáng và thuần túy vốn có. Vậy, vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt? Bài viết này sẽ cùng các em viết đoạn văn lí giải vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, giúp em hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ ngôn ngữ của dân tộc.

Tìm hiểu khái quát về sự trong sáng của tiếng Việt

1. Sự trong sáng của tiếng Việt là gì?

- Sự trong sáng của tiếng Việt là sự uyển chuyển và thích ứng, không quá cứng nhắc nhưng cũng không dễ dãi buông tuồng, nói hoặc viết phải đúng chuẩn mực, đúng quy tắc của tiếng Việt, không pha tạp một cách tùy tiện những yếu tố của những ngôn ngữ khác, hòa nhập nhưng không hòa tan, sáng tạo phải tuân theo quy luật và đảm bảo văn hóa, lịch sự, đạo đức Việt Nam.

+ Sử dụng đúng các âm vị, thanh điệu, trọng âm của tiếng Việt.

+ Viết đúng các quy tắc chính tả, không sai lỗi về dấu câu, khoảng cách giữa các từ.

+ Sử dụng từ ngữ phù hợp với ngữ cảnh, tránh lạm dụng từ địa phương, từ cổ, từ nước ngoài hoặc từ ngữ thô tục.

+ Tuân thủ các quy tắc ngữ pháp về cấu trúc câu, trật tự từ, phép liên kết câu.

+ Lựa chọn phong cách ngôn ngữ phù hợp với đối tượng giao tiếp và mục đích sử dụng.

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chính là sự tôn trọng ngôn ngữ mẹ đẻ, sử dụng tiếng Việt một cách hợp lý, đúng đắn, không chêm xen quá nhiều ngôn ngữ khác khi giao tiếp, có ý thức giữ gìn và phát huy tiếng Việt cũng như quảng bá đến bạn bè quốc tế.

2. Lí do phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Mỗi một quốc gia có một nền văn hóa, một ngôn ngữ khác nhau, là công dân của quốc gia, mỗi người có ý thức giữ gìn, phát huy cũng như truyền bá văn hóa, ngôn ngữ của mình.

- Chúng ta cần phải bảo vệ tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, không để người khác làm mai một, bão hòa ngôn ngữ riêng của mình với bất kỳ thứ ngôn ngữ nào khác.

- Giữ gìn giá trị Tiếng Việt bằng cách thường xuyên sử dụng Tiếng Việt và sử dụng nó một cách chuẩn mực và lịch sự.

- Tuy nhiên, giữ gìn tiếng mẹ đẻ không có nghĩa là bài trừ những ngôn ngữ khác mà cần sử dụng tiếng nước ngoài sao cho phù hợp, không được lạm dụng quá mức.

3. Làm thế nào để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt?

- Có ý thức cao về sự tôn trọng và dành tình cảm yêu quý đặc biệt cho tiếng Việt.

- Xây dựng được thói quen cẩn trọng, cân nhắc trong lời nói, “lựa lời” khi sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp cho phù hợp với các nhân tố giao tiếp, hoàn cảnh.

- Sử dụng tiếng Việt đúng chuẩn mực: nắm vững kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, hạn chế dùng từ sai, pha tạp, dùng từ phù hợp với ngữ cảnh...

- Tích cực sử dụng tiếng Việt trong đời sống: Giao tiếp hàng ngày, sáng tạo nội dung (blog, báo chí, thơ ca...), tham gia các hoạt động truyền bá tiếng Việt...

- Chống lại sự lai căng, biến dạng của tiếng Việt như lạm dụng từ ngữ nước ngoài, tiếng lóng, teencode,...

- Tìm hiểu, học hỏi và trân trọng tiếng Việt.

- Đảm bảo việc dạy và học Tiếng Việt được chú trọng ở mọi cấp học.

...

Dàn ý đoạn văn lí giải vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

1. Mở đoạn

- Khẳng định tầm quan trọng của Tiếng Việt: Tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia, là tài sản quý báu của dân tộc, là phương tiện giao tiếp, lưu trữ và truyền bá văn hóa.

- Giới thiệu vấn đề: Sự trong sáng của Tiếng Việt đang bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ và giữ gìn.

2. Thân đoạn

Lí giải lí do phải giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt:

- Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc: Tiếng Việt là kho tàng văn hóa với bề dày lịch sử, chứa đựng những giá trị tinh thần, truyền thống, phong tục tập quán của dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt là bảo vệ bản sắc văn hóa, không để mai một, biến dạng.

- Bảo vệ chủ quyền quốc gia: Ngôn ngữ là một trong những yếu tố quan trọng để khẳng định chủ quyền quốc gia. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt là bảo vệ tiếng nói của dân tộc, thể hiện lòng tự tôn dân tộc, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

- Đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội: Tiếng Việt là công cụ giao tiếp quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt là đảm bảo sự hiểu biết, thống nhất và phát triển trong cộng đồng.

- Nâng cao chất lượng giáo dục: Tiếng Việt là ngôn ngữ giảng dạy và học tập trong nhà trường. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

3. Kết đoạn

- Khẳng định lại vai trò và tầm quan trọng của việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

- Kêu gọi ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của Tiếng Việt.

Một số mẫu đoạn văn lí giải vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mẫu 1

Tiếng Việt, một thứ tài sản vô giá mà cha ông ta đã để lại, không chỉ đơn thuần là công cụ giao tiếp mà còn là linh hồn, là cốt cách của dân tộc Việt. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chính là bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Một ngôn ngữ trong sáng giúp giữ vững bản sắc văn hóa, tạo nên sự gắn kết cộng đồng và là niềm tự hào dân tộc. Hơn thế nữa, tiếng Việt trong sáng giúp giao tiếp trở nên hiệu quả, tránh những hiểu lầm không đáng có. Nó cũng là nền tảng vững chắc để tiếp thu tri thức nhân loại, phát triển khoa học công nghệ, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội. Ngược lại, nếu không trân trọng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng ta sẽ dần đánh mất bản sắc văn hóa, cản trở sự phát triển của đất nước và tự đẩy mình vào vòng xoáy lạc hậu. Vì vậy, mỗi người Việt Nam cần ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần xây dựng một xã hội văn minh và phát triển.

Vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mẫu 2

Tiếng Việt là một sản phẩm tinh thần vô giá được vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, là linh hồn, là cốt cách của dân tộc Việt Nam. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không chỉ là bảo vệ một công cụ giao tiếp, mà còn là bảo vệ bản sắc văn hóa và tâm hồn Việt. Tiếng Việt trong sáng giúp chúng ta hiểu rõ và trân trọng những giá trị truyền thống, những câu chuyện lịch sử được truyền lại qua bao thế hệ. Nó là sợi dây kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, giúp chúng ta không quên cội nguồn và tự hào về dân tộc mình. Hơn nữa, tiếng Việt trong sáng còn là điều kiện tiên quyết để giao tiếp hiệu quả, tránh hiểu lầm, hiểu sai, từ đó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Chỉ khi sử dụng tiếng Việt một cách chuẩn xác, ta mới có thể truyền tải thông tin chính xác, tránh những hiểu lầm đáng tiếc. Bên cạnh đó, tiếng Việt trong sáng còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của khoa học, công nghệ và văn hóa. Chỉ khi có một ngôn ngữ trong sáng, ta mới có thể tiếp thu và sáng tạo tri thức một cách hiệu quả. Vì vậy, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người Việt Nam, là cách để chúng ta thể hiện lòng yêu nước và tự tôn dân tộc.

Vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mẫu 3

Đoạn văn mẫu lí giải vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mẫu 4

Tiếng Việt, một di sản văn hóa vô giá của dân tộc, không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chính là bảo vệ và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời khẳng định bản sắc riêng của dân tộc trên trường quốc tế. Một ngôn ngữ trong sáng, giàu đẹp giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả, tránh những hiểu lầm đáng tiếc và xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Hơn nữa, tiếng Việt trong sáng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của văn học, nghệ thuật, khoa học và công nghệ. Ngược lại, nếu để tiếng Việt bị pha tạp, biến dạng, chúng ta sẽ đánh mất đi bản sắc văn hóa, cản trở sự phát triển của đất nước và dần bị tụt hậu so với thế giới. Vì vậy, mỗi người Việt Nam cần có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, sử dụng ngôn ngữ một cách có văn hóa, đúng chuẩn mực và góp phần lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt đến với bạn bè quốc tế.

Vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mẫu 5

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là một điều vô cùng khó với xã hội hiện nay. Sự trong sáng của tiếng Việt là sự kết hợp hài hòa của tiếng Việt về mọi mặt. Nó đi đúng với truyền thống đạo lí của dân tộc ta. Việc văn hóa, ngôn ngữ ngoại lai du nhập vào nước ta đã tạo điều kiện cho giới trẻ sáng tạo ra nhiều loại kí hiệu ngôn ngữ khác nhau. Những ngôn từ sáng chế ấy, được sử dụng hàng ngày và gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiếng Việt truyền thống. Những câu nói không hề có âm sắc, những từ ngữ mà chỉ có giới trẻ mới hiểu đang tràn lan trên mạng xã hội, hay đôi khi mang ra cả cuộc sống hàng ngày.  Họ vô tư sử dụng mà không hề biết rằng, nó đang làm cho tiếng Việt trong mắt nhiều người trở lên không thuần khiết, mất đi bản sắc thực sự của nó. Sự trong sáng của tiếng Việt bị đánh mất thay bằng thứ ngôn ngữ chẳng có hệ thống mạch lạc nào cả. Sự thay đổi này làm cho con người khó có thể tiếp thu được. Và hậu quả là sự chia cách về việc giao tiếp giữa người với người diễn ra. Người thế hệ trẻ với người thế hệ sau nói chuyện qua tin nhắn bị hạn chế hơn. Tiếng Việt là một chỉnh thể toàn vẹn về mọi mặt của ngôn ngữ nước ta. Trách nhiệm của mỗi công dân, là phải giữ gìn và phát huy truyền thống của quốc gia nơi mình sinh sống.

-/-

Trên đây là những gợi ý của Đọc tài liệu cho đoạn văn lí giải vì sao phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt kèm theo một số bài mẫu dành cho các em đọc tham khảo trước khi viết bài văn của mình. Ngoài ra, để cải thiện và nâng cao kĩ năng viết văn các em có thể tìm đọc thêm các bài Văn mẫu lớp 11 khác do Đọc tài liệu biên soạn.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM