Đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc giúp em hiểu thêm được gì

Xuất bản: 19/01/2024 - Tác giả:

Đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc giúp em hiểu thêm được gì về tấm lòng của những người con nước Việt khi đất nước có giặc ngoại xâm? Tham khảo TOP 5+ đoạn văn ngắn nhất

Tham khảo TOP 5+ đoạn văn trả lời câu hỏi đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc giúp em hiểu thêm được gì về tấm lòng của những người con nước Việt khi đất nước có giặc ngoại xâm. Hi vọng bài viết sẽ giúp các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo hữu ích để viết được một đoạn văn hay và sâu sắc.

Đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc giúp em hiểu thêm được gì về tấm lòng của những người con nước Việt khi đất nước có giặc ngoại xâm?

Mẫu 1

Đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc giúp em hiểu thêm được tấm lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm chống lại giặc ngoại xâm của những người con nước Việt.

Trước hết, tấm lòng yêu nước của những người con nước Việt được thể hiện qua nhân vật Hoàng Đỗ, một cậu bé nô tì nhưng có lòng yêu nước nồng nàn. Khi được Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ hết sức quan trọng và tuyệt mật, dù biết rằng nếu bị bắt sẽ bị giết nhưng Hoàng Đỗ vẫn không sợ hãi, sẵn sàng nhận lời. Cậu bé còn khẳng định: "Phải trung với nước. Dù có chết cho nước cháu cũng không sợ". Lời nói đó thể hiện rõ ràng tình yêu nước, ý thức trách nhiệm của Hoàng Đỗ đối với đất nước.

Tiếp theo, tinh thần dũng cảm chống lại giặc ngoại xâm của những người con nước Việt cũng được thể hiện qua nhân vật Hoàng Đỗ. Khi bị giặc bắt, Hoàng Đỗ đã không hề sợ hãi, kiên cường giữ vững khí tiết của mình. Cậu bé đã ngậm chặt tờ giấy có thông tin mật của quân ta, không chịu khai báo cho giặc biết. Hành động đó của Hoàng Đỗ thể hiện rõ sự dũng cảm, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì đất nước của cậu bé.

Cuối cùng, đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc cũng cho thấy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của những người con nước Việt. Trần Bình Trọng, một vị tướng tài ba của nhà Trần đã không phân biệt giai cấp, thân phận mà sẵn sàng giúp đỡ Hoàng Đỗ, một cậu bé nô tì. Việc Trần Bình Trọng xóa vết xăm nô tì trên trán Hoàng Đỗ là hành động thể hiện tấm lòng nhân ái, cao cả của vị tướng này.

Tóm lại, qua đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc, em hiểu rằng tấm lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm chống lại giặc ngoại xâm, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của những người con nước Việt là vô cùng quý báu. Đó là những phẩm chất cao đẹp của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Mẫu 2

Đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc giúp em hiểu thêm về tinh thần yêu nước của nhân dân ta từ xưa đến nay. Lòng yêu nước là động lực, sức mạnh để nhân dân ta ra sức chiến đấu bảo vệ tự do của dân tộc. Trước kẻ thù lớn mạnh, với lòng yêu nước nồng nàn, nhân dân ta vẫn quyết tâm chiến đấu. Điều đó được thể hiện qua cậu bé Hoàng Đỗ trong đoạn trích, dù còn rất nhỏ nhưng cậu đã có lòng trung với với nước, căm thù giặc ngoại xâm, sẵn sàng hi sinh thân mình để làm nhiệm vụ. Có thể nói, khi đất nước có giặc ngoại xâm, những người con đất Việt luôn sẵn sàng đứng lên để bảo vệ độc lập dân tộc.

Mẫu 3

Đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc giúp em hiểu thêm được rất nhiều điều về tấm lòng của những người con nước Việt khi đất nước có giặc ngoại xâm.

Trước hết, đó là lòng yêu nước nồng nàn, bất khuất. Dù là một cậu bé nô lệ, Hoàng Đỗ cũng đã thể hiện lòng yêu nước mãnh liệt của mình. Khi được Trần Quốc Tuấn giao cho nhiệm vụ quan trọng, cậu bé đã không hề sợ hãi, mà ngay lập tức nhận lời. Cậu bé cũng sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ đất nước.

Thứ hai, đó là tinh thần dũng cảm, kiên cường. Hoàng Đỗ là một cậu bé rất gan dạ, dũng cảm. Khi bị quân Nguyên bắt, cậu bé đã không hề khuất phục, mà kiên cường chịu đựng mọi hình phạt. Cậu bé cũng sẵn sàng hi sinh mạng sống để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thứ ba, đó là tinh thần đoàn kết, gắn bó. Hoàng Đỗ là một cậu bé rất yêu thương gia đình và quê hương. Khi bị quân Nguyên bắt, cậu bé đã không hề quên người cha già và quê hương Thiên Mạc. Cậu bé cũng luôn mong muốn được trở về quê hương, giúp đỡ mọi người.

Tấm lòng của những người con nước Việt trong đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc là tấm lòng cao đẹp, đáng trân trọng. Đó là tấm lòng yêu nước, dũng cảm, kiên cường, đoàn kết, gắn bó của những người con đất Việt. Tấm lòng ấy đã góp phần tạo nên sức mạnh to lớn, giúp dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc là một bài học quý giá cho mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta cần phải luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống yêu nước, dũng cảm, kiên cường, đoàn kết, gắn bó của dân tộc.

Mẫu 4

Đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc đã giúp em hiểu thêm về tinh thần yêu nước của nhân dân ta từ xưa đến nay. Lòng yêu nước chính là động lực, sức mạnh to lớn để nhân dân ta ra sức chiến đấu bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Đứng trước kẻ thù lớn mạnh với lòng yêu nước nồng nàn, nhân dân ta quyết tâm chiến đấu đến cùng. Điều đó được thể hiện rõ nhất qua nhân vật cậu bé Hoàng Đỗ trong đoạn trích, Hoàng Đỗ là một cậu bé ngoan, nhanh nhẹn và có lòng yêu nước sâu sắc từ khi còn rất nhỏ, đây quả là một đức tính tốt và đáng để học hỏi cậu bé. “Phải trung với nước. Dù có chết cho nước cháu cũng không sợ”, dù tuổi còn rất nhỏ nhưng cậu đã có lòng trung hiếu với đất nước, căm thù giặc ngoại xâm, sẵn sàng hi sinh thân mình để làm nhiệm vụ. Có thể nói, khi đất nước có giặc xâm lược, những người con đất Việt luôn sẵn sàng đứng lên để bảo vệ độc lập dân tộc chù cho có là ai, lớn hay bé, nam hay nữ nếu đã có lòng yêu nước thì đều sẽ sẵn sàng đứng ra chiến đấu bảo vệ dân tộc.

Mẫu 5

Đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc giúp em hiểu thêm được tấm lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm chống lại giặc ngoại xâm, thể hiện lòng tự tôn dân tộc của những người con nước Việt khi đất nước có giặc ngoại xâm.

Trước hết, đoạn trích đã cho thấy tấm lòng yêu nước nồng nàn của Hoàng Đỗ, một cậu bé nô tì. Khi được Trần Quốc Tuấn giao cho nhiệm vụ quan trọng là theo dõi quân giặc, Hoàng Đỗ không chút do dự, dũng cảm nhận lời. Cậu bé đã thể hiện lòng yêu nước, trung thành với đất nước qua những lời nói: "Phải trung với nước. Dù có chết cho nước cháu cũng không sợ", "Cháu sợ không đảm đương được việc này", "Nuốt xong, cháu không chịu chết, chỉ sợ không làm tròn nhiệm vụ, để giặc làm hại nước".

Không chỉ vậy, Hoàng Đỗ còn là một cậu bé thông minh, nhanh nhẹn, gan dạ. Cậu bé đã vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu bé đã lẻn vào trại giặc, nghe ngóng tình hình, tìm ra kế sách đánh giặc. Cậu bé đã dũng cảm đối mặt với quân giặc, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước.

Câu chuyện về Hoàng Đỗ là một minh chứng tiêu biểu cho tấm lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam. Trong những thời khắc đất nước lâm nguy, mỗi người dân Việt Nam đều sẵn sàng đứng lên, bất chấp khó khăn, gian khổ để bảo vệ quê hương, đất nước.

Đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc cũng thể hiện lòng tự tôn dân tộc của nhân dân Việt Nam. Hoàng Đỗ là một cậu bé nô tì, nhưng cậu bé vẫn mang trong mình lòng tự hào dân tộc. Cậu bé đã dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu bé đã thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước, không chịu khuất phục trước giặc ngoại xâm.

Tấm lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm chống giặc ngoại xâm, thể hiện lòng tự tôn dân tộc của những người con nước Việt là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống này đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử và được thể hiện qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau. Trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm, truyền thống này đã được phát huy mạnh mẽ, góp phần to lớn vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến.

-/-

Các em vừa tham khảo một số mẫu đoạn văn trả lời câu hỏi Đoạn trích Bên bờ Thiên Mạc giúp em hiểu thêm được gì về tấm lòng của những người con nước Việt khi đất nước có giặc ngoại xâm? Hi vọng, bài viết đã giúp các em đã có những ý tưởng hay cho đoạn văn của mình. Tham khảo thêm các bài văn hay khác tại mục tài liệu Văn mẫu 8 do Đọc Tài Liệu sưu tầm và biên soạn để tự rèn luyện kỹ năng làm văn phân tích. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM