Điểm xét tuyển vào trường Phân hiệu Lào Cai - ĐH Thái Nguyên 2018

Xem ngay ngưỡng điểm đầu vào của trường Phân hiệu Lào Cai trực thuộc đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019 chi tiết tại đây!

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

PHÂN HIỆU ĐHTN TẠI TỈNH LÀO CAI

Số: 55/TB-PHLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày16 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

Ngưỡng điểm xét tuyển các ngành đào tạo hệ ĐHCQ theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2018

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng tuyển sinh Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai ngày 16/7/2018

Thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng xét tuyển vào trường năm nay như sau:

STT Ngành tuyển sinh Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Điểm xét tuyển
1 Chăn nuôi 7620105 A00, B00, D01, C02 50 13
2 Khoa học câu trồng 7620110 50 13
3 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 50 13
4 Quản trị dịch vụ du ịch và lữ hành 7810103 C00, C03, C04, D01 50 13
Tổng cộng chỉ tiêu 200 13

 

Điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2020 - 2021 và chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020 - 2021 chính thức với điểm trúng tuyển và chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường mà các em cần biết

Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức năm 2020 - 2021 với chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay và điểm chuẩn các năm trước cho các em tham khảo

Back to top