Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018

Tra điểm thi vào lớp 10 năm 2018 của trường THPT Thuận Thành 3 nhanh và chính xác. Điểm chuẩn vào 10 trường Thuận Thành 3 năm học 2018 - 2019 được công bố chi tiết dưới đây.

Điểm chuẩn vào 10 THPT Thuận Thành 3:

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018

Điểm thi:

Phòng  1

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 1

Phòng  2

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 2

Phòng 3

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 3

Phòng 4

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 4

Phòng 5

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 5

Phòng 6

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 6

Phòng 7

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 7

Phòng 8

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 8

Phòng 9

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 9

Phòng 10

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 10

Phòng 11

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 11

Phòng 12

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 12

Phòng 13 Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 13

Phòng 14

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 14

Phòng  15

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 15

Phòng 16

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 16

Phòng  17

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 17

Phòng  18

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 18

Phòng  19

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 19

Phòng  20 Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 20

Phòng  21

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 21

Phòng  22

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 22

Phòng  23

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 23

Phòng  24

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 24

Phòng  25

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 25

Phòng  26

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Thuận Thành 3 Bắc Ninh năm 2018 phòng 26

 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Bình Dương năm 2020 chính thức

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng 2020 cập nhật nhanh lời giải đáp án đề thi vào 10 năm học 2020/2021 Bình Dương tất cả các môn Văn, Anh, Toán.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Vĩnh Phúc

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Vĩnh Phúc năm 2020/21 của toàn bộ các trường THPT trên địa bàn được cập nhật chính thức từ Sở GD&ĐT.

Tỷ lệ chọi trường Phổ thông Năng khiếu 2020

Chi tiết tỷ lệ chọi trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) năm học 2020/2021, tỷ lệ chọi vào lớp 10 giảm.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu