Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh Thái Nguyên 2018

Xem ngay điểm thi các môn thi vào lớp 10 năm 2018 của trường THPT Gang Thép, sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên nhanh và chính xác tại đây!

Điểm thi chi tiết các môn kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên năm học 2018 - 2019:

Link tra cứu điểm thi: https://doctailieu.com/diem-thi-vao-lop-10/thai-nguyen-11.html

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên: https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-tinh-thai-nguyen

Xem lại đề thi đáp án các môn tại đây: https://doctailieu.com/de-thi-vao-lop-10-thai-nguyen.html


Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 1
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 2
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 3
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 4
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 5
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 6
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 7
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 8
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 9
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 10
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 11
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 12
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 13
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 14
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 15
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 16
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 17
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 18
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 19
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 20Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 21
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 22
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 23
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 24
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 25
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 26
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 27
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 28
Điểm thi vào lớp 10 THPT Gang Thép tỉnh 2018 phòng 29
 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Bình Dương năm 2020 chính thức

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng 2020 cập nhật nhanh lời giải đáp án đề thi vào 10 năm học 2020/2021 Bình Dương tất cả các môn Văn, Anh, Toán.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Vĩnh Phúc

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Vĩnh Phúc năm 2020/21 của toàn bộ các trường THPT trên địa bàn được cập nhật chính thức từ Sở GD&ĐT.

Tỷ lệ chọi trường Phổ thông Năng khiếu 2020

Chi tiết tỷ lệ chọi trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) năm học 2020/2021, tỷ lệ chọi vào lớp 10 giảm.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu