Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài - Bình Phước 2018

Xem ngay điểm thi vào lớp 10 năm 2018 của trường THPT Đồng Xoài, sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước nhanh và chính xác tại đây!

Điểm thi các môn kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Đồng Xoài tỉnh Bình Phước năm học 2018 - 2019:

Link tra cứu điểm thi: https://doctailieu.com/diem-thi-vao-lop-10/binh-phuoc-56.html

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bình Phước: https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-tinh-binh-phuoc

Điểm thi Tân Xuân:

Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 1
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 2
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 3
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 4
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 5
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 6
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 7
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 8
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 9
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 10
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 11
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 12
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 13
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 14
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 15
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài điểm thi Tân Xuân 16
 

Điểm thi Đồng Xoài:

Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 1
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 2
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 3
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 4
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 5
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 6
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 7
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 8
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 9
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 10
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 11
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 12
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 13
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 14
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 15
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 16
Điểm thi vào lớp 10 trường THPT Đồng Xoài 17
 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Bình Dương năm 2020 chính thức

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng 2020 cập nhật nhanh lời giải đáp án đề thi vào 10 năm học 2020/2021 Bình Dương tất cả các môn Văn, Anh, Toán.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Vĩnh Phúc

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Vĩnh Phúc năm 2020/21 của toàn bộ các trường THPT trên địa bàn được cập nhật chính thức từ Sở GD&ĐT.

Tỷ lệ chọi trường Phổ thông Năng khiếu 2020

Chi tiết tỷ lệ chọi trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) năm học 2020/2021, tỷ lệ chọi vào lớp 10 giảm.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu