Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương năm 2018

Tra điểm thi vào lớp 10 năm 2018 của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương nhanh và chính xác. Tra cứu điểm tại đây!

Điểm thi các môn thi vào 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm học 2018 - 2019:

Link tra cứu điểm thi: https://doctailieu.com/diem-thi-vao-lop-10/hai-duong-34.html

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hải Dương: https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-tinh-hai-duong

Đề thi đáp án các môn xem lại tại đây: https://doctailieu.com/de-thi-vao-lop-10-hai-duong.html

Chuyên Toán

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 3
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 4
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 5
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 6

Chuyên Lý​​​​​​​

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên lý 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên lý 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên lý 3

Chuyên Hóa

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên hóa 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên hóa 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên hóa 3

Chuyên Sinh

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sinh 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sinh 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sinh 3

Chuyên Văn​​​​​​​

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 3
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 4
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 5
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 6

Chuyên Sử

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sử 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sử 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sử 3

Chuyên Địa​​​​​​​

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên địa 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên địa 2

Chuyên Ngoại Ngữ

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 27
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 28
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 29
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 30
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 31
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 32
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 33
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 34
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 35
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 36
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 37
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 38

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Bình Dương

Xem ngay chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương năm học 2020/2021 của toàn bộ các trường THPT tại tỉnh được cập nhật chính thức từ sở GD&ĐT Bình Dương.

Điểm thi lớp 10 Đà Nẵng năm 2019 đã công bố vào ngày 15/6

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 TP Đà Nẵng và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ được công bố vào buổi chiều ngày 15/6/2019.

Phổ điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Xem chi tiết phổ điểm thi vào 10 Hà Nội năm 2019 và phổ điểm xét tuyển chính thức của các trường THPt trên địa bàn TP Hà Nội

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu