Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương năm 2018

Tra điểm thi vào lớp 10 năm 2018 của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương nhanh và chính xác. Tra cứu điểm tại đây!

Điểm thi các môn thi vào 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm học 2018 - 2019:

Link tra cứu điểm thi: https://doctailieu.com/diem-thi-vao-lop-10/hai-duong-34.html

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hải Dương: https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-tinh-hai-duong

Đề thi đáp án các môn xem lại tại đây: https://doctailieu.com/de-thi-vao-lop-10-hai-duong.html

Chuyên Toán

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 3
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 4
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 5
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên toán 6

Chuyên Lý​​​​​​​

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên lý 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên lý 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên lý 3

Chuyên Hóa

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên hóa 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên hóa 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên hóa 3

Chuyên Sinh

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sinh 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sinh 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sinh 3

Chuyên Văn​​​​​​​

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 3
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 4
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 5
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên văn 6

Chuyên Sử

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sử 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sử 2
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên sử 3

Chuyên Địa​​​​​​​

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên địa 1
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chuyên địa 2

Chuyên Ngoại Ngữ

Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 27
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 28
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 29
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 30
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 31
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 32
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 33
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 34
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 35
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 36
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 37
Điểm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 38

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Bình Dương năm 2020 chính thức

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng 2020 cập nhật nhanh lời giải đáp án đề thi vào 10 năm học 2020/2021 Bình Dương tất cả các môn Văn, Anh, Toán.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Vĩnh Phúc

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Vĩnh Phúc năm 2020/21 của toàn bộ các trường THPT trên địa bàn được cập nhật chính thức từ Sở GD&ĐT.

Tỷ lệ chọi trường Phổ thông Năng khiếu 2020

Chi tiết tỷ lệ chọi trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) năm học 2020/2021, tỷ lệ chọi vào lớp 10 giảm.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu