Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam năm 2018

Cập nhật danh sách điểm thi môn Văn chung của các học sinh thi vào trường THPT Chuyên Quảng Năm năm học 2018 - 2019

Trường Trung Học phổ thông Chuyên Quang Nam đã công bố điểm cho kì thi vào 10 chuyên năm học 2018 vừa qua!

Xem danh sách điểm thi dưới đây:


Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 16

Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 17

 

Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 1
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 2
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 3

Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 4
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 5
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 6
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 7
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 8
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 9

Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 10
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 11
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 12
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 13

Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 15
 

Xem thêm các tin liên quan:

-  Điểm thi vào 10: https://doctailieu.com/diem-thi-vao-lop-10/quang-nam-13.html

- Điểm chuẩn vào 10: https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-tinh-quang-nam

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020 vừa diễn ra tại Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2020

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020-2021 chi tiết từng lớp chuyên, chúc mừng các em đã có kết quả thi xuất sắc.

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Back to top