Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam năm 2018

Cập nhật danh sách điểm thi môn Văn chung của các học sinh thi vào trường THPT Chuyên Quảng Năm năm học 2018 - 2019

Trường Trung Học phổ thông Chuyên Quang Nam đã công bố điểm cho kì thi vào 10 chuyên năm học 2018 vừa qua!

Xem danh sách điểm thi dưới đây:


Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 16

Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 17

 

Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 1
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 2
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 3

Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 4
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 5
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 6
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 7
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 8
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 9

Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 10
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 11
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 12
Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 13

Điểm thi vào 10 môn Văn chung THPT Chuyên Quảng Nam 15
 

Xem thêm các tin liên quan:

-  Điểm thi vào 10: https://doctailieu.com/diem-thi-vao-lop-10/quang-nam-13.html

- Điểm chuẩn vào 10: https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-tinh-quang-nam

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường PTNK TP.HCM năm 2020

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 PTNK TP.HCM 2020, điểm thi vào 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) chính thức vừa được công bố.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu TPHCM 2020

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 PTNK TP.HCM 2020 chi tiết cả 2 cơ sở Quận 5 và Quận Thủ Đức chính thức vừa được trường công bố hôm nay

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu