Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018

Xem ngay điểm thi vào 10 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La năm học 2018 - 2019 tại điểm thi THPT Chuyên tại đây.

Danh sách điểm thi chi tiết:

Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 1
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 2
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 3
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 4
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 5
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 6
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 7
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 8
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 9
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 10
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 11

Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 12
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 13
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 14
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 15
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 16
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 17
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 18
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 19
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 20
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 21
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 22
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 23
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 24
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 25
 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Bình Dương

Xem ngay chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương năm học 2020/2021 của toàn bộ các trường THPT tại tỉnh được cập nhật chính thức từ sở GD&ĐT Bình Dương.

Điểm thi lớp 10 Đà Nẵng năm 2019 đã công bố vào ngày 15/6

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 TP Đà Nẵng và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ được công bố vào buổi chiều ngày 15/6/2019.

Phổ điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Xem chi tiết phổ điểm thi vào 10 Hà Nội năm 2019 và phổ điểm xét tuyển chính thức của các trường THPt trên địa bàn TP Hà Nội

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu