Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018

Xem ngay điểm thi vào 10 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La năm học 2018 - 2019 tại điểm thi THPT Chuyên tại đây.

Danh sách điểm thi chi tiết:

Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 1
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 2
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 3
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 4
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 5
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 6
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 7
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 8
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 9
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 10
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 11

Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 12
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 13
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 14
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 15
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 16
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 17
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 18
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 19
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 20
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 21
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 22
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 23
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 24
Điểm thi vào 10 trường PTDTNT tỉnh Sơn La năm 2018 phòng 25
 

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường PTNK TP.HCM năm 2020

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 PTNK TP.HCM 2020, điểm thi vào 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) chính thức vừa được công bố.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu TPHCM 2020

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 PTNK TP.HCM 2020 chi tiết cả 2 cơ sở Quận 5 và Quận Thủ Đức chính thức vừa được trường công bố hôm nay

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu