Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018

Chi tiết danh sách điểm thi vào 10 của các em học sinh thi vào THPT Nguyễn Huệ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2018 - 2019!

Chi tiết bảng danh sách ghi điểm thi như sau:

Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 3
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 4
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 5
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 6
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 7
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 8
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 9
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 10
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 11
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 12
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 13
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 14Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 15
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 16
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 17
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 18
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 19
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 20
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 21
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 22
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 23
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 24
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 25
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 26
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 27
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 28
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 29
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 30
 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Bình Dương

Xem ngay chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương năm học 2020/2021 của toàn bộ các trường THPT tại tỉnh được cập nhật chính thức từ sở GD&ĐT Bình Dương.

Điểm thi lớp 10 Đà Nẵng năm 2019 đã công bố vào ngày 15/6

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 TP Đà Nẵng và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ được công bố vào buổi chiều ngày 15/6/2019.

Phổ điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Xem chi tiết phổ điểm thi vào 10 Hà Nội năm 2019 và phổ điểm xét tuyển chính thức của các trường THPt trên địa bàn TP Hà Nội

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu