Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018

Chi tiết danh sách điểm thi vào 10 của các em học sinh thi vào THPT Nguyễn Huệ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2018 - 2019!

Chi tiết bảng danh sách ghi điểm thi như sau:

Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 3
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 4
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 5
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 6
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 7
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 8
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 9
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 10
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 11
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 12
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 13
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 14Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 15
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 16
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 17
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 18
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 19
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 20
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 21
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 22
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 23
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 24
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 25
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 26
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 27
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 28
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 29
Điểm thi vào 10 THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 30
 

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020 vừa diễn ra tại Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2020

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020-2021 chi tiết từng lớp chuyên, chúc mừng các em đã có kết quả thi xuất sắc.

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Back to top