Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)

Xem ngay chi tiết điểm thi các lớp chuyên thi vào 10 của chuyên Gia Lai dành cho thí sinh không chuyên năm học 2018 - 2019 tại đây!

Danh sách điểm thi:

Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 1
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)2
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)3
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)4
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)5
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)6
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 7
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 8
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 10
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 11
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 12
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 13
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 14
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 15
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 17
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 17

Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)

 

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường PTNK TP.HCM năm 2020

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 PTNK TP.HCM 2020, điểm thi vào 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) chính thức vừa được công bố.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Phổ thông Năng khiếu TPHCM 2020

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 PTNK TP.HCM 2020 chi tiết cả 2 cơ sở Quận 5 và Quận Thủ Đức chính thức vừa được trường công bố hôm nay

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu