Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)

Xem ngay chi tiết điểm thi các lớp chuyên thi vào 10 của chuyên Gia Lai dành cho thí sinh không chuyên năm học 2018 - 2019 tại đây!

Danh sách điểm thi:

Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 1
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)2
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)3
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)4
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)5
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)6
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 7
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 8
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 10
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 11
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 12
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 13
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 14
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 15
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 17
Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên) 17

Điểm thi vào 10 thpt chuyên Gia Lai năm 2018 (hệ không chuyên)

 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Bình Dương

Xem ngay chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương năm học 2020/2021 của toàn bộ các trường THPT tại tỉnh được cập nhật chính thức từ sở GD&ĐT Bình Dương.

Điểm thi lớp 10 Đà Nẵng năm 2019 đã công bố vào ngày 15/6

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 TP Đà Nẵng và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ được công bố vào buổi chiều ngày 15/6/2019.

Phổ điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Xem chi tiết phổ điểm thi vào 10 Hà Nội năm 2019 và phổ điểm xét tuyển chính thức của các trường THPt trên địa bàn TP Hà Nội

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu