Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018

Xem ngay chi tiết điểm thi vào 10 chuyên Hóa Gia Lai năm học 2018 - 2019 tại đây!

Danh sách điểm thi vào 10 chuyên Hóa:

Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018 phòng 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018 phòng 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018 phòng 3
Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018 phòng 4
Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018 phòng 5
Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018 phòng 6
Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018 phòng 7
Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018 phòng 8
Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018 phòng 9
Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018 phòng 10
Điểm thi vào 10 chuyên Hóa thpt chuyên Gia Lai năm 2018 phòng 11
 

Xem thêm các điểm thi khác: https://doctailieu.com/diem-thi-vao-lop-10/gia-lai-10.html

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020 vừa diễn ra tại Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2020

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020-2021 chi tiết từng lớp chuyên, chúc mừng các em đã có kết quả thi xuất sắc.

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Back to top