Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018

Xem ngay chi tiết điểm thi các lớp chuyên thi vào 10 của chuyên Hà Tĩnh năm học 2018 - 2019 tại đây!

Bảng điểm thi chi tiết:

Chuyên Anh

Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 3
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 4
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 5
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 6
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 7
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 8

Chuyên Hóa


Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn hóa 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn hóa 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn hóa 3
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn hóa 4

Chuyên Lý


Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn lý 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn lý 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn lý 3
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn lý 4

Chuyên Sinh


Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn sinh 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn sinh 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn sinh 3

Chuyên Toán


Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 3
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 4
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 5
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 6
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 7
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 8

Chuyên Văn


Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 3
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 4
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 5
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 6
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 7
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 để xem ở dưới đây
Tải về
Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020

Đề thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2020 vừa diễn ra tại Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu 2020

Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2020-2021 chi tiết từng lớp chuyên, chúc mừng các em đã có kết quả thi xuất sắc.

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2020

Kết quả tuyển sinh lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu, chi tiết danh sách điểm thi vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Quang Diêu năm học 2020/2021

Back to top