Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018

Xem ngay chi tiết điểm thi các lớp chuyên thi vào 10 của chuyên Hà Tĩnh năm học 2018 - 2019 tại đây!

Bảng điểm thi chi tiết:

Chuyên Anh

Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 3
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 4
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 5
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 6
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 7
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn anh 8

Chuyên Hóa


Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn hóa 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn hóa 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn hóa 3
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn hóa 4

Chuyên Lý


Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn lý 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn lý 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn lý 3
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn lý 4

Chuyên Sinh


Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn sinh 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn sinh 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 môn sinh 3

Chuyên Toán


Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 3
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 4
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 5
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 6
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 7
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên toán 8

Chuyên Văn


Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 1
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 2
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 3
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 4
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 5
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 6
Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 chuyên văn 7
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm thi vào 10 chuyên Hà Tĩnh năm 2018 để xem ở dưới đây
Tải về
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 tại Bình Dương

Xem ngay chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương năm học 2020/2021 của toàn bộ các trường THPT tại tỉnh được cập nhật chính thức từ sở GD&ĐT Bình Dương.

Điểm thi lớp 10 Đà Nẵng năm 2019 đã công bố vào ngày 15/6

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 TP Đà Nẵng và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ được công bố vào buổi chiều ngày 15/6/2019.

Phổ điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Xem chi tiết phổ điểm thi vào 10 Hà Nội năm 2019 và phổ điểm xét tuyển chính thức của các trường THPt trên địa bàn TP Hà Nội

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu