Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021

Xuất bản: 17/06/2021 - Tác giả:

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm học 2021 - 2022 chính thức, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 của trường Phù Mỹ

Trường THPT số 2 Phù Mỹ - Bình Định vừa có thông báo về kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 như sau:

Bảng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ 2021


Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 1
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 2
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 3
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 4
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 5
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 6
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 7
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 8
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 9
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 10
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 11
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 12
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 13
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 14
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 15
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 16
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 17
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 18
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 19
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 20
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 21
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 22
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 23
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định năm 2021 ảnh 24

Trên đây là điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Số 2 Phù Mỹ năm học 2021 - 2022, điểm chuẩn tuyển sinh sẽ được cập nhật trong link dưới đây:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM