Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hoài Ân Bình Định 2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hoài Ân (Bình Định) 2021 chính thức, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Hoài Ân.

Trường THPTHoài Ân tỉnh Bình Định vừa có thông báo về kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 như sau:

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hoài Ân 2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hoài Ân Bình Định 2021 ảnh 1
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hoài Ân Bình Định 2021 ảnh 2
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hoài Ân Bình Định 2021 ảnh 3
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hoài Ân Bình Định 2021 ảnh 4
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hoài Ân Bình Định 2021 ảnh 5
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hoài Ân Bình Định 2021 ảnh 6
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hoài Ân Bình Định 2021 ảnh 7
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hoài Ân Bình Định 2021 ảnh 8

Có thể xem thêm

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM