Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021, kết quả tuyển sinh vào 10 của trường Quang Trung - Bình Thuận 2021

Trường THPT Quang Trung - Bình Thuận vừa có thông báo về kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 như sau:

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 1
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 2

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 3
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 4
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 5
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 6
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 7
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 8
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 9
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 10
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 11
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 12
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 13
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 14
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 15
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 16
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 17
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 18
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 19
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Quang Trung - Bình Thuận 2021 hình 20

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận qua các năm.

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM