Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định 2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định năm học 2021-2022 chính thức, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Kì thi ngày 10/6/2021)

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định vừa có thông báo về kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 như sau:

Bảng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 1

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 2
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 3
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 4
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 5
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 6
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 7
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 8
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 9
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 10
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 11
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 12
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 13
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 14
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 15
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 16
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định 2021 trang 17

Trên đây là điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2021 - 2022, điểm chuẩn tuyển sinh sẽ được cập nhật trong link dưới đây:

Hoài Anh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM