Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang năm 2021 chính thức, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Chuyên Hà Giang (kì thi ngày 9/6/2021)

Trường THPT Chuyên Hà Giang vừa có thông báo về kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 như sau:

Bảng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 1
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 2
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 3

Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 4
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 5
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 6
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 7
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 8
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 9
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 10
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 11
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 12
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 13
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 14
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 15
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 16
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 17
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 18
Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang 2021 ảnh 19

Trên đây là điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hà Giang năm học 2021 - 2022, điểm chuẩn tuyển sinh sẽ được cập nhật trong link dưới đây:

Huyền Chu (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM