Điểm thi năng khiếu vào Đại Học Mỹ Thuật TPHCM năm 2018

Xem ngay điểm thi chi tiết các môn năng khiếu thi vào trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019!

Danh sách điểm thi năng khiếu vào các ngành như sau:

Sư phạm kỹ thuật

Điểm thi năng khiếu khoa sư phạm kỹ thuật

Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật


Điểm thi năng khiếu khoa Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Hội họa


Điểm thi năng khiếu khoa hội họa
Điểm thi năng khiếu khoa hội họa 2
Điểm thi năng khiếu khoa hội họa 3

Đồ họa tạo hình


Điểm thi năng khiếu khoa Đồ họa tạo hình
Điểm thi năng khiếu khoa Đồ họa tạo hình 1

Điêu khắc


Điểm thi năng khiếu khoa Điêu khắc

Thiết kế đồ họa


Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 1

Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 2
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 3
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 4
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 5
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 6
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 7
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 8
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 9
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 10
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 11
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 12
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 13
Điểm thi năng khiếu khoa thiết kế đồ họa 14
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm thi năng khiếu vào Đại Học Mỹ Thuật TPHCM năm 2018 để xem ở dưới đây
Điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2020 - 2021 và chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020 - 2021 chính thức với điểm trúng tuyển và chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường mà các em cần biết

Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức năm 2020 - 2021 với chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay và điểm chuẩn các năm trước cho các em tham khảo

Back to top