Điểm giống và khác giữa màn hình làm việc của Word và PowerPoint

Xuất bản ngày 29/03/2022 - Tác giả:

Đáp án câu 3 trang 69 Bài 7: Phầm mềm trình chiếu SGK Tin học lớp 9: Hãy liệt kê những điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của PowerPoint.

Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 69 Bài 7: Phần mềm trình chiếu - Tin học 9, các em học sinh tham khảo để học bài hiệu quả nhất.

Câu hỏi

Hãy liệt kê những điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của PowerPoint.

Trả lời bài 3 trang 69 sgk Tin học 9

Cách trả lời 1

* Điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Powerpoin và word:

- Điểm giống: có các bảng chọn, thanh công cụ, các nút lệnh thu nhỏ, phóng to, đóng cửa sổ chương trình.

- Điểm khác: Màn hình của Powerpoin có thêm:

+ Trang chiếu: hiển thị sẵn sàng để nhập nội dung.

+ Bảng chọn Slide show: gồm các lệnh dùng để trình chiếu.

Cách trả lời 2

Giống nhau: có các bảng chọn cung cấp các công cụ định dạng văn bản, chèn đối tượng...

Khác nhau: PowerPoint có các bảng chọn cho phép chọn hiệu ứng; có các biểu tượng của các trang chiếu, có nút lệnh cho phep trình chiếu.

Cách trả lời 3

Giống nhau: Có các bảng chọn, thanh công cụ và các nút lệnh;

Khác nhau: Màn hình PowerPoint có thêm trang chiếu, bảng chọn Slide Show và các hiệu ứng động

---------

» Để học tốt hơn môn Tin học lớp 9, các em có thể truy cập vào doctailieu.com để tham khảo lời giải những câu hỏi khác trong phần giải sgk Tin học lớp 9

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM