Điểm chuẩn trường Học Viện Biên Phòng năm 2019

Điểm chuẩn trường Học Viện Biên Phòng 2019 kèm chi tiết điểm chuẩn các năm trước của trường và chỉ tiêu tuyển sinh năm nay.

Học viện Biên phòng (trước đây là Trường Sĩ quan Công an nhân dân vũ trang) được thành lập ngày 20/5/1963 là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của lực lượng BĐBP và là đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Địa chỉ: Sơn Lộc - Sơn Tây - Hà Nội

Điện thoại: 069 596004

Điểm chuẩn 2019 của trường:

Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:

Điểm chuẩn Học Viện Biên Phòng 2018

a) Ngành Biên phòng  
* Tổ hợp A01     
Thí sinh Nam miền Bắc 21.15  
Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
16.85  
Thí sinh Nam Quân khu 5 19.00  
Thí sinh Nam Quân khu 7 20.60  
Thí sinh Nam Quân khu 9 18.35  
* Tổ hợp C00    
Thí sinh Nam miền Bắc 26.00 Thí sinh mức 26,00 điểm: 
- Thí sinh có điểm môn Văn  ≥ 7,50 trúng tuyển. 
- Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,00, điểm môn Sử  ≥ 7,25, điểm môn Địa  ≥ 9,00 trúng tuyển. 
Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
25.25  
Thí sinh Nam Quân khu 5 24.00 Thí sinh mức 24,00 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 8,50 
Thí sinh Nam Quân khu 7 23.25  
Thí sinh Nam Quân khu 9 24.00 Thí sinh mức 24,00 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,00 
b) Ngành Luật  
* Tổ hợp A01     
Thí sinh Nam miền Bắc 17.00  
Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
17.65  
Thí sính Nam Quân khu 5    
Thí sinh Nam Quân khu 7 20.00  
Thí sinh Nam Quân khu 9 18.75  
* Tổ hợp C00     
Thí sinh Nam miền Bắc 24.50 Thí sinh mức 24,50 điểm: 
- Thí sinh có điểm môn Văn  ≥ 7,50 trúng tuyển. 
- Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 6,75, điểm môn Sử  ≥ 8,25, điểm môn Địa  ≥ 9,00 trúng tuyển. 
Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
27.75  
Thí sinh Nam Quân khu 5 19.25  
Thí sinh Nam Quân khu 7 18.00  
Thí sinh Nam Quân khu 9 16.50  

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:

Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc C00 28.5

Thí sinh mức 28,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50.

2 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) C00 27.25  
3 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 5 C00 26.75

Thí sinh mức 26,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

4 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 C00 25.75

Thí sinh mức 25,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

5 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 C00 26.5

Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 5,50.

6 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc A01 24.5  
7 7860214 Thí sinh Nam Quân khu 5 A01 23  
8 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 A01 23.25  
9 7860214 Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 A01 19  
10 7380101 Luật Thí sinh Nam miền Bắc C00 28.25

Thí sinh mức 28,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,00.

11 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) C00 27

Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

12 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 C00 26.5

Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50.

13 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 C00 25.5

Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,25.

14 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 C00 25.75

Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00.

15 7380101 Luật Thí sinh Nam miền Bắc A01 24.25

Thí sinh mức 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,80.

16 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 A01 22.75  
17 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 A01 22.5

Thí sinh mức 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60.

18 7380101 Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 A01 18.5  

Điểm chuẩn năm 2016:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860206 Biên phòng (Quân khu 9) A01 20.5  
2 7860206 Biên phòng (Quân khu 9) C00 22.75  
3 7860206 Biên phòng (Quân khu 7) A01 17.75  
4 7860206 Biên phòng (Quân khu 7) C00 21  
5 7860206 Biên phòng (Quân khu 5) A01 17.75  
6 7860206 Biên phòng (Quân khu 5) C00 23.25  
7 7860206 Biên phòng (Quân khu 4) C00 23  
8 7860206 Biên phòng A01 18  
9 7860206 Biên phòng C00 24.5  
10 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Đào tạo giáo viên quốc phòng và an ninh) C00 ---  

Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 Học Viện Biên Phòng

Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 Học Viện Biên Phòng
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm chuẩn trường Học Viện Biên Phòng năm 2019 để xem ở dưới đây
Tải về
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2020/2021 kèm điểm chuẩn tất cả các mã ngành của trường các năm trước để các em tham khảo!

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu