Điểm chuẩn trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng năm 2018

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng công bố điểm chuẩn năm 2018 dựa theo chỉ tiêu tuyển sinh. Các bạn có thể theo dõi thêm điểm chuẩn những năm 2017, 2016 tại website của DOCTAILIEU.

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong ba trường đại học chuyên ngành thể dục thể thao của Việt Nam và là trường đại học thể dục thể thao duy nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

Tên trường: Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Mã ngành: TTD

Địa chỉ: 44 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3746631

Điểm chuẩn trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm 2018 như sau:

(Chúng tôi sẽ cập nhật tại đây ngay sau khi kết thúc kỳ thi và nhà trường công bố, các bạn chú ý theo dõi link này)

Tham khảo điểm chuẩn những năm trước:

Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017 như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02 15.5  
2 7140207 Huấn luyện thể thao T00; T02 15.5  
3 7810301 Quản lý thể dục thể thao T00; T02 15.5  

Năm 2016 thông báo điểm chuẩn như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220343 Quản lý thể dục thể thao* T00; T02 16  
2 7140207 Huấn luyện thể thao* T00; T02 16  
3 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02 16  

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường như sau:

Ngành đào tạo Mã số Chỉ tiêu

Giáo dục thể chất

7140206 280

Huấn luyện thể thao

7140207 90
Quản lý TDTT 7810301 50

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm chuẩn trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng năm 2018 để xem ở dưới đây
Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội năm 2020 -2021kèm điểm chuẩn các năm trước và chỉ tiêu tuyển sinh năm nay cho các em tham khảo

Điểm chuẩn trường Học viện Tài chính năm 2020

Điểm chuẩn trường Học viện Tài chính năm 2020-2021 chi tiết các ngành kèm chỉ tiêu tuyển sinh vào trường năm nay và điểm chuẩn đầu vào các năm trước dành cho các em tham khảo

Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020 - 2021 chi tiết các ngành kèm điểm chuẩn của những năm trước và chỉ tiêu tuyển sinh năm nay cho các em tham khảo

Back to top