Điểm chuẩn Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2019

Điểm chuẩn đại học Luật Hà Nội năm học 2019/2020 chi tiết các ngành kèm chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường và điểm chuẩn các năm trước mà các em cần biết

Dưới đây Đọc tài liệu xin gửi tới bạn đọc và quý vị phụ huynh điểm chuẩn đầu vào đại Học Luật Hà Nội năm 2019 chi tiết như sau:

Thông tin của trường:

  • Mã tuyển sinh: LPH
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp
  • Địa chỉ: Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  • ĐT: (04)38352630; 

Điểm chuẩn Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2019

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7380101 Luật A01 21,00
7380101 Luật A00 21,55
7380101 Luật C00 26,00
7380101 Luật D01 22,00
7380101 Luật D02 18,95
7380101 Luật D03 18,90
7380107 Luật kinh tế A01 24,10
7380107 Luật kinh tế A00 23,75
7380107 Luật kinh tế C00 27,25
7380107 Luật kinh tế D01 24,35
7380107 Luật kinh tế D02 21,55
7380107 Luật kinh tế D03 22,40
7380109 Luật thương mại quốc tế A01 22,90
7380109 Luật thương mại quốc tế D01 23,40
7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01 20,00
7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 21,50

 

Điểm chuẩn khoa Luật đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk là A00: 16,85; A01: 16,95; C00: 17; D01: 15,25

Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội năm học 2018

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7380101 Luật A01 18,35
7380101 Luật A00 18
7380101 Luật C00 25
7380101 Luật D01 20,5
7380107 Luật kinh tế A01 21
7380107 Luật kinh tế A00 21
7380107 Luật kinh tế C00 26,5
7380107 Luật kinh tế D01 22,05
7380109 Luật thương mại quốc tế A01 20,15
7380109 Luật thương mại quốc tế D01 22
7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01 18,09
7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 20,15

Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7380101 Luật A01 24.5
7380101 Luật A00 24
7380101 Luật C00 27.5
7380101 Luật D01 23.5
7380107 Luật kinh tế A01 26.75
7380107 Luật kinh tế A00 27
7380107 Luật kinh tế C00 28.75
7380107 Luật kinh tế D01 25.75
7380109 Luật thương mại quốc tế A01 26.25
7380109 Luật thương mại quốc tế D01 25.25
7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01 24.5
7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 24

Điểm chuẩn năm 2016

Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn
7380101 Luật A00 23.25
7380107 Luật kinh tế A00 25.25
7380101 Luật C00 26.25
7380107 Luật kinh tế C00 28
7380101 Luật D01 21.75
7380107 Luật kinh tế D01 23.75
7110101 Luật Thương mại quốc tế D01 31.25
7220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 29.25

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 đại học Luật Hà Nội

Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu 2019
7380101 Luật 1575 (PH Đắc Lắk 200)
7380107 Luật kinh tế 400
7110101 Luật Thương mại quốc tế 120
7220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) 120
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm chuẩn Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2019 để xem ở dưới đây
Tải về
Điểm chuẩn trường Đại học Tây Bắc năm 2019

Điểm chuẩn trường Đại học Tây Bắc năm 2019 chính thức do Đọc tài liệu tổng hợp. Chúng tôi cũng chia sẻ thêm đến bạn điểm chuẩn năm 2018, 2017, 2016 để các bạn tiện theo dõi

Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2019

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2019 và chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường mà các em cần biết để lựa chọn ngành phù hợp

Điểm chuẩn trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2019

Điểm chuẩn trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định năm 2019 chính thức vừa được công bố, tham khảo thêm chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn các ngành các năm trước được cập nhật như sau tại đây

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu