Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020 - 2021 chi tiết các ngành kèm điểm chuẩn của những năm trước và chỉ tiêu tuyển sinh năm nay cho các em tham khảo

Điểm chuẩn trường đại học Đồng Nai 2020 sẽ được cập nhật ngay khi có công văn chính thức của nhà trường.

Điểm chuẩn năm 2020

Điểm chuẩn chính thức trugs tuyển theo phương thức xét tuyển THPT đại học chính quy năm 2020 như sau

Mã ngành Ngành đào tạo Điểm chuẩn
7140209 Sư phạm Toán học 18,5
7140211 Sư phạm Vật lý 18,5
7140212 Sư phạm Hóa học 18,5
7140231 Sư phạm Tiếng Anh 19
7140217 Sư phạm Ngữ văn 18,5
7140218 Sư phạm Lịch sử 18,5
7140202 Giáo dục Tiểu học (SP) 19
7140201 Giáo dục Mầm non (SP) 18,5
7220201 Ngôn ngữ Anh 18,5
7340301 Kế toán 15
7340101 Quản trị kinh doanh 18
7440301 Khoa học Môi trường 15
7850103 Quản lý đất đai 15

Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020
 

Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2019

Chi tiết điểm trúng tuyển đại học Đồng Nai năm 2019:

Mã ngành Ngành đào tạo Điểm chuẩn
HỆ ĐẠI HỌC
7140209 Sư phạm Toán học 18
7140211 Sư phạm Vật lý 24,7
7140212 Sư phạm Hóa học 18
7140213 Sư phạm Sinh học 18,5
7140231 Sư phạm Tiếng Anh 18
7140217 Sư phạm Ngữ văn 18
7140218 Sư phạm Lịch sử 22,6
7140202 Giáo dục Tiểu học (SP) 18,5
7140201 Giáo dục Mầm non (SP) 18
7220201 Ngôn ngữ Anh 16
7340301 Kế toán 15
7340101 Quản trị kinh doanh 16
7440301 Khoa học Môi trường 15
7850103 Quản lý đất đai 20,8
HỆ CAO ĐẲNG
51140231 Sư phạm Tiếng Anh 16
51140202 Giáo dục Tiểu học (SP) 16
51140201 Giáo dục Mầm non (SP) 16
51140209 Sư phạm Toán 19
51140211 Sư phạm Vật lý 16
51140212 Sư phạm Hóa 19.5
51140217 Sư phạm Ngữ văn 19.8

Thông tin trường

Trường Đại học Đồng Nai được thành lập năm 1976, ban đầu có tên gọi là trường Sư phạm cấp 2 Đồng Nai theo quyết định của Bộ Giáo dục. Sứ mệnh của trường Đại học Đồng Nai là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; nghiên cứu, triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho công cuộc công nhiệp hóa - hiện đại hóa, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam bộ và cả nước.

Tên trường: Đại học Đồng Nai

Mã ngành: DNU

Địa chỉ: 4 Lê Quý Đôn, Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3894 457

Điểm chuẩn năm 2018 của Đại học Đồng Nai

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140201 Giáo dục Mầm non M00, M05 17
7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01,C00, D01 18
7140209 Sư phạm Toán học A00, A01 17
7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01 17
7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00,D07 17
7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00 22,25
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01,D14 17
7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14 22,5
7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01 17,25
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01 16
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01,D01 15
7340301 Kế toán A00, A01,D01 15
51140201 Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) M00, M05 15,5
51140202 Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) A00, A01,C00, D01 15,5
51140206 Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) T00, T04  
51140210 Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) A00, A01,D01 17,25
51140221 Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) N00, N01  
51140222 Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) H00,  
51140231 Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) A01, D01 15

Năm 2018

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140201 Giáo dục Mầm non M00, M05 16
7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01,C00, D01 20.75
7140209 Sư phạm Toán học A00, A01 17
7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01 15.5
7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00,D07 15.75
7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00 15.75
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01,D14 17
7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14 15.5
7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01 19
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01 18
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01,D01 17
7340301 Kế toán A00, A01,D01 16.5
51140201 Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) M00, M05 10
51140202 Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) A00, A01,C00, D01 17.5
51140206 Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) T00, T04 ---
51140210 Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) A00, A01,D01 ---
51140221 Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) N00, N01 ---
51140222 Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) H00, ---
51140231 Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) A01, D01 10

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Đại học Đồng Nai

Mã ngành Ngành đào tạo Mã tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
  HỆ ĐẠI HỌC   1.488
7140209 Sư phạm Toán học A00, A01 80
7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01 30
7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07 20
7140213 Sư phạm Sinh học B00, A02 30
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, A01 (Tiếng Anh x 2) 95
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D01 50
7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14 30
7140202 Giáo dục Tiểu học (SP) A00, C00, D01, A01 350
7140201 Giáo dục Mầm non (SP) M00, M05 (NK x 2) 120
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, A01 (Tiếng Anh x 2) 133
7340301 Kế toán A00, A01, D01 220
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 220
7850103 Quản lý đất đai A00, A02, B00, D07 50
7440301 Khoa học môi trường A00, A02, B00, D07 50
  HỆ CAO ĐẲNG   600
51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, A01 (Tiếng Anh x 2) 90
51140202 Giáo dục Tiểu học (SP) A00, C00, D01, A01 100
51140201 Giáo dục Mầm non (SP) M00, M05 (Năng khiếu x 2) 50
51140209 Sư phạm Toán A00, A01 30
51140211 Sư phạm Vật lý A00, A01 30
51140212 Sư phạm Hóa A00, B00, D07 30
51140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D01 30
51140221 Sư phạm Âm nhạc N00, N03 (Năng khiếu x 2) 20
6480201 Công nghệ thông tin A01, A00, D01 20
6220206 Tiếng Anh D01, A01 (Tiếng Anh x 2) 60
6340114 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 30
6340301 Kế toán A00, A01, D01 30
6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01 20
6510421 CN kỹ thuật môi trường A00, B00, D07 20
6340430 Quản trị văn phòng A01, C01, D01 20
6510303 CN kỹ thuật điện, điện tử A00, A01 20

Trên đây là điểm chuẩn đại học Đồng Nia qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất.

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020 để xem ở dưới đây
Tải về
05/10/2020    15:30 PM
05/10/2020    15:30 PM
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2020-2021 chính thức công bố theo từng ngành và phương thức tuyển sinh.

Điểm chuẩn trường Đại học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở Hà Nội) năm 2020-2021 chi tiết các ngành kèm thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường

Điểm chuẩn trường Đại học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở phía Nam) năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở phía Nam) năm 2020-2021 và chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường

Back to top