Điểm chuẩn trường Đại Học Công Đoàn năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Công Đoàn 2020-2021 chi tiết các ngành kèm chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay và tham khảo điểm chuẩn tất cả các mã ngành của trường các năm trước em nhé!

Dưới đây Đọc tài liệu xin gửi tới các em và quý vị phụ huynh điểm chuẩn đầu vào các ngành của Đại học Công Đoàn năm 2020 chi tiết như sau:

Điểm chuẩn năm 2020

STT Ngành Tổ hợp Điểm trúng tuyển
1 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 22
2 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 22,5
3 Kế toán A00, A01, D01 22,85
4 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 22
5 Quan hệ lao động A00, A01, D01 14,5
6 Bảo hộ lao động A00, A01, D01 14,5
7 Xã hội học A01, C00, D01 14,5
8 Công tác xã hội A01, C00, D01 15
9 Luật A01, C00, D01 23,25

Thông tin về trường

Trường Đại học Công đoàn là trường một Đại học công lập lâu đời trong hệ thống các trường Đại học Việt Nam. Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tên tiếng Anh của trường là Vietnam Trade Union University. Trường được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1946 với tên gọi ban đầu là Trường Công đoàn Việt Nam.
 

Mã tuyển sinh: LDA

Tên tiếng Anh: University of Trade Unions

Cơ quanchủ quản: Tổng LĐLĐ VN

Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội

Điểm chuẩn 2019 của trường:

Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:

Điểm chuẩn chi tiết các ngành của trường Đại học Công đoàn năm 2018

Ngành Mã ngành Mã tổ hợp Điểm chuẩn
Quản trị Kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 18.25
Tài chính Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01 18.20
Kế toán 7340301 A00, A01, D01 18.80
Quản trị nhân lực 7340404 A00, A01, D01 18.20
Quan hệ lao động 7340408 A00, A01, D01 15.00
Bảo hộ Lao động 7850201 A00, A01, D01 15.00
Xã hội học 7310301 A01, D01 15.25
C00 16.25
Công tác xã hội 7760101 A01, D01 17.25
C00 18.25
Luật 7380101 A01, D01 19.50
C00 20.50

Điểm chuẩn xét tuyển vào trường năm nay như sau:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn xét tuyển
7310301     Xã hội học A01; D01;C00 15,5
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15,5
7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 15,5
7340301 Kế toán A00; A01; D01 15,5
7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 15,5
7340408 Quan hệ lao động A00; A01; D01 15,5
7380101 Luật A01; D01;C00 15,5
7760101 Công tác xã hội A01; D01,C00 15,5
7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; D01 15,5

Năm 2017

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7310301 Xã hội học A01; D01 20.5
7310301 Xã hội học C00 21.5
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 20.5
7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 19.75
7340301 Kế toán A00; A01; D01 20.75
7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 20.25
7340408 Quan hệ lao động A00; A01; D01 16.25
7380101 Luật A01; D01 23.75
7380101 Luật C00 24.75
7760101 Công tác xã hội A01; D01 21.75
7760101 Công tác xã hội C00 22.75
7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; D01 15.5

Điểm chuẩn năm 2016

Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn
D850201 Bảo hộ lao động A00;A01 16.5
D340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01 19.5
D340404 Quản trị nhân lực A00;A01;D01 18.75
D340301 Kế toán A00;A01;D01 20.5
D340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01 19.25
D340408 Quan hệ lao động A00;A01;D01 15.75
C340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01 13.5
C340301 Kế toán A00;A01;D01 14.5
C340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01 12.5
D380101M Luật A01 19.25
D310301M Xã hội học A01 16.75
D760101M Công tác xã hội A01 17.5
D380101 Luật C00 23
D310301 Xã hội học C00 19.5
D760101 Công tác xã hội C00 20.75
D380101 Luật D01 21
D310301 Xã hội học D01 17.5
D760101 Công tác xã hội D01 18.75
D850201M Bảo hộ lao động D01 16.75

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 đại học Công đoàn

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (*)
1 Bảo hộ lao động 7850201 210
2 Quản trị kinh doanh 7340101 265
3 Quản trị nhân lực 7340404 190
4 Kế toán 7340301 255
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 255
6 Quan hệ lao động 7340408 150
7 Xã hội học 7310301 170
8 Công tác xã hội 7760101 170
9 Luật 7380101 335

Điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2020 - 2021 và chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020 - 2021 chính thức với điểm trúng tuyển và chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường mà các em cần biết

Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại Học Hồng Đức năm 2020 - 2021 với chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay và điểm chuẩn các năm trước cho các em tham khảo

Back to top