Điểm chuẩn trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2018

Đọc Tài Liệu xin gửi tới các bạn đọc điểm chuẩn mới nhất được công bố bởi trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm nay, cùng tham khảo mức điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển sinh chính thức của trường bạn nhé!

Đại học an ninh nhân dân là một trong những trường đại học hàng đầu hiện nay và được rất nhiều các thí sinh yêu thích lựa chọn. Các ngành tuyển sinh của đại học an ninh nhân dân cũng không nhiều bao gồm 2 ngành chính là điều tra trinh sát nam và điều tra trinh sát nữ.

Địa chỉ : Km 18, xa lộ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đi Biên Hoà; phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

ĐT: (08)38963884

Điểm chuẩn Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2018 các ngành:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) A01 23,9
2 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) A01 24,3
3 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) C03 23,6 (tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn 21,1 điểm)
4 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) C03 24,25
5 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) D01 22,95
6 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) D01 24,55
7   Gửi đào tạo ngoài ngành   18,45

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:

Điểm chuẩn năm 2017 :

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) A01 26.75

Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75 điểm

2 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) A01 28.5

Trong số 02 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1

3 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) C03 25

Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95

4 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) C03 26.25

Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75

5 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) D01 24.75

Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3

6 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) D01 27.25  
7 7860100 Nghiệp vụ An ninh B00 ---  

Dữ liệu điểm chuẩn trường năm 2016 như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) D01 25.5
2 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) D01 22.5
3 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) C03 ---
4 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) C03 ---
5 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) A01 25.25
6 7860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) A01 24.25

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018 - 2019 như sau:

TT Trường Đại học An ninh nhân dân ANS Khối xét tuyển Mã ngành Chỉ tiêu
1

Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh

  A01, C03, D01 7860100 165
  - Trinh sát An ninh        
  - Điều tra Hình sự        
2

Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an

  B00 7860100 10

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm chuẩn trường Đại Học An Ninh Nhân Dân năm 2018 để xem ở dưới đây
Tải về
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2020-2021 chính thức công bố theo từng ngành và phương thức tuyển sinh.

Điểm chuẩn trường Đại học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở Hà Nội) năm 2020-2021 chi tiết các ngành kèm thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường

Điểm chuẩn trường Đại học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở phía Nam) năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở phía Nam) năm 2020-2021 và chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường

Back to top