Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân Sự 2020

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin hệ quân sự 2020/2021 kèm chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh của đại học Thông tin Liên lạc các năm trước

Điểm chuẩn tuyển sinh 2020 của Trường Sĩ Quan Thông Tin sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!

Điểm chuẩn Sĩ Quan Thông Tin năm 2020

Điểm sàn năm 2020 của trường Sĩ Quan Thông Tin 2020

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Công văn số 1778/BGD ĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ quan Thông tin;         

Trường Sĩ quan Thông tin thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo đại học quân sự năm 2020 như sau:

Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Mức điểm nhận HSXT

- Toán, Lý, Hóa

- Toán , Lý, Anh

Miền Bắc: 274 15.00

- Toán, Lý, Hóa

- Toán , Lý, Anh

Miền Nam: 147 15.00

 

Thông tin trường

Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Dân Sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc là trường đại học, trực thuộc Binh chủng Thông tin- Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trường đào tạo sĩ quan, trình độ cử nhân quân sự chuyên ngành chỉ huy tham mưu thông tin liên lạc (hệ quân sự) và cử nhân công nghệ thông tin và truyền thông (hệ dân sự).

Địa chỉ: Số 101, Mai Xuân Thưởng, Nha Trang, Khánh Hòa

Tel: 0583-801-805, 987654  Fax: 058-832-055

Điểm chuẩn Sĩ Quan Thông Tin 2019 - Đại học Thông tin liên lạc

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7860221 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 19.40
7860221 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 18.75

Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin hệ quân Sự 2018

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7860221 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 20.25  
7860221 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 18.3 Thí sinh mức 18,30 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,80

Năm 2017

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A00 24.5 Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A01 24.5 Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A00 23.5 Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60.
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A01 23.5 Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60.

Năm 2016

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A00 23
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A01 21,5
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A00 21
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A01 21,5

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Trường Sĩ Quan Thông Tin hệ quân sự 

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Chỉ tiêu
7860221 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 274
7860221 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 147

Trên đây là điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin hệ quân sự mà các em cùng quý vị phụ huynh có thể tham khảo!

Điểm chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2020-2021 kèm điểm chuẩn qua các năm trước giúp các em lựa chọn nguyện vọng tốt nhất.

Điểm chuẩn trường Đại Học Đông Đô năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại Học Đông Đô năm 2020-2021 cùng tham khảo mức điểm chuẩn và các ngành tuyển sinh chính thức của trường Đông đô năm nay bạn nhé!

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy chữa cháy (phía Bắc) 2020

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy chữa cháy (phía Bắc) 2020-2021 cùng điểm chuẩn các năm chính thức giúp em tham khảo nguyện vọng.

Back to top