Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân Sự 2020

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin hệ quân sự 2020/2021 kèm chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh của đại học Thông tin Liên lạc các năm trước

Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Dân Sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc là trường đại học, trực thuộc Binh chủng Thông tin- Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trường đào tạo sĩ quan, trình độ cử nhân quân sự chuyên ngành chỉ huy tham mưu thông tin liên lạc (hệ quân sự) và cử nhân công nghệ thông tin và truyền thông (hệ dân sự).

Địa chỉ: Số 101, Mai Xuân Thưởng, Nha Trang, Khánh Hòa

Tel: 0583-801-805, 987654  Fax: 058-832-055

Điểm chuẩn tuyển sinh 2020 của Trường Sĩ Quan Thông Tin sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!

Điểm chuẩn Sĩ Quan Thông Tin 2019 - Đại học Thông tin liên lạc

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7860221 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 19.40
7860221 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 18.75

Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:

Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin hệ quân Sự 2018

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7860221 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 20.25  
7860221 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 18.3 Thí sinh mức 18,30 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,80

Năm 2017

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A00 24.5 Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A01 24.5 Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A00 23.5 Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60.
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A01 23.5 Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60.

Năm 2016

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A00 23
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A01 21,5
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A00 21
7860221 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A01 21,5

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Trường Sĩ Quan Thông Tin hệ quân sự 

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Chỉ tiêu
7860221 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 274
7860221 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 147

Trên đây là điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Thông Tin hệ quân sự mà các em cùng quý vị phụ huynh có thể tham khảo!

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ (ĐHQGHN) năm học 2020/2021 chi tiết các ngành dành cho các em học sinh 12 và phụ huynh tham khảo.

Điểm chuẩn của Đại học Khánh Hòa 2020

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2020 chi tiết từng ngành để phụ huynh và các em học sinh lớp 12 tham khảo

Điểm chuẩn Đại học Kinh Bắc 2020

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kinh Bắc năm 2020 được Đọc Tài Liệu tổng hợp và gửi tới các em học sinh. Cha mẹ và các em có thể xem trực tiếp hoặc tải về.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu