Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Tiền Giang 2020 - 2021

Xem tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2020-2021 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Tiền Giang.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Tiền Giang năm học 2020- 2021 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Tiền Giang.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Tiền Giang

New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Tiền Giang công bố chính thức.

Xem thêm: Chỉ tiêu vào 10 tỉnh Tiền Giang 2020

Điểm chuẩn vào 10 Tiền Giang 2019/2020

Chuyên Tiền Giang

Lớp chuyên NV1 NV2
Chuyên Toán 32,00 32,00
Chuyên Văn 36,83 38,00
Chuyên Anh 39,10  
Chuyên Lý 33,75 34,50
Chuyên Hóa 36,50 41,50
Chuyên Sinh 32,50 33,84
Chuyên Địa 26,50 27,75
Chuyên Tin (Toán) 30,25 30,75
Không chuyên 44,25  

Các trường khác trên địa bàn:

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Tiền Giang 2019/2020
 

TRƯỜNG NV1 NV2 NV3
Bình Đông 14,25 15,00  
Bình Phục Nhứt 10,00 10,00 10,00
Cái Bè 26,00    
Chợ Gạo 28,50 30,50  
Đốc Binh Kiều 30,25 32,25  
Dưỡng Điềm 10,00 10,00 10,00
Gò Công 10,00 10,00 10,00
Gò Công Đông 16,50 18,50  
Huỳnh Văn Sâm 13,25 14,25 15,25
Lê Thanh Hiền 10,00 10,00 10,00
Long Bình 10,00 10,00  
Lưu Tấn Phát 13,00 14,50  
Lê Văn Phẩm 10,00 10,00 10,00
Nam Kỳ Khởi Nghĩa 10,00 10,00 10,00
Ngô Văn Nhạc 10,00 10,00  
Nguyễn Đình Chiểu 38,50    
Nguyễn Văn Côn 10,50 12,00 13,50
Nguyễn Văn Thìn 10,00 10,00  
Nguyễn Văn Tiếp 10,25 11,75  
Phạm Thành Trung 17,25 18,75  
Phan Việt Thống 10,00 10,75 11,75
Phú Thạnh 10,00 10,00  
Phú Thành 10,00 10,00  
Phước Thạnh 15,25 16,50 18,00
Rạch Gầm - XM   10,00 10,00
Tân Hiệp 24,00 26,00  
Tân Phước 10,00 10,00 10,00
Tân Thới 10,00    
Thiên Hộ Dương 10,00 10,00 10,00
Thủ Khoa Huân 12,00 12,75 14,00
Trần Hưng Đạo 27,75 29,50 30,00
Trần Hưng Đạo (Đ. Học Lạc) 17,75 19,75 21,75
Trần Văn Hoài 10,00 10,00 10,00
Trương Định 26,00    
Tứ Kiệt 10,00 11,00 12,50
Vĩnh Bình 27,50    
Vĩnh Kim 22,75 24,50  

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang 2018

Chuyên Tiền Giang

Lớp chuyên NV1 NV2
Chuyên Toán 38,75  
Chuyên Văn 31 31
Chuyên Anh 38 38
Chuyên Lý 29,75 29,75
Chuyên Hóa 35,5  
Chuyên Sinh 27,5 29
Chuyên Địa 24,5 26,75
Chuyên Tin 37,25 37,25
Không chuyên 41,75  

Các trường khác trên địa bàn:

TRƯỜNG NV1 NV2 NV3
Bình Đông 15.75 16.75  
Bình Phục Nhứt 10,75 11,25 12,25
Cái Bè 26,5    
Chợ Gạo 29 29,5  
Đốc Binh Kiều 28 30  
Dưỡng Điềm 10 10 10
Gò Công 13.75 14.25 15,5
Gò Công Đông 17,25 18,75  
Huỳnh Văn Sâm 14,75 15,75 16,75
Lê Thanh Hiền 10,75 11,25 12,5
Long Bình 10,25 11,25 12,75
Lưu Tấn Phát 10,5 11,5 12,75
Lê Văn Phẩm 10 10 10
Nam Kỳ Khởi Nghĩa 11,5 12 13,25
Ngô Văn Nhạc 10 11 12
Nguyễn Đình Chiểu 36,25    
Nguyễn Văn Côn 15,5 16,5 17,5
Nguyễn Văn Thìn 15 15,5 16,5
Nguyễn Văn Tiếp 14 15 16
Phạm Thành Trung 17 18  
Phan Việt Thống 10 10 10
Phú Thạnh 10 10  
Phú Thành 17 18 19
Phước Thạnh 20 21 22,5
Rạch Gầm - XM   10,75 10,75
Tân Hiệp 26,75 27,5  
Tân Phước 10 10 10
Tân Thới 10 10  
Thiên Hộ Dương 11,75 12,25 13
Thủ Khoa Huân 16,75 17,75 18,75
Trần Hưng Đạo 26,25 27,5  
Trần Văn Hoài 15 16,25 17.5
Trương Định 27,25    
Tứ Kiệt 10 10 10
Vĩnh Bình 27,75    
Vĩnh Kim 25 25  

Điểm chuẩn lớp 10 Tiền Giang 2017/18

TRƯỜNG NV1 NV2
Bình Đông 9,75  
Bình Phục Nhứt 7  
Cái Bè 22,25 29,25
Chợ Gạo 25,25  
Đốc Binh Kiều 21,5  
Dưỡng Điềm 7 7
Gò Công 7 7
Gò Công Đông 11,75 13,75
Huỳnh Văn Sâm 7,5 8,75
Lê Thanh Hiền 7 7
Long Bình 7,25 750
Lưu Tấn Phát 10,5 12
Lê Văn Phẩm 7 7
Nam Kỳ Khởi Nghĩa 7 7
Ngô Văn Nhạc 7 7
Nguyễn Đình Chiểu 34,75  
Nguyễn Văn Côn 7 8,25
Nguyễn Văn Thìn 7 750
Nguyễn Văn Tiếp 7 7
Phạm Thành Trung 14,5 16,25
Phan Việt Thống 7 7
Phú Thạnh 7  
Phước Thạnh 12,25 13,75
Rạch Gầm - XM   7
Tân Hiệp 24,75  
Tân Phước 7 7
Tân Thới 7 7
Thiên Hộ Dương 7 7
Thủ Khoa Huân 9,75 11
Trần Hưng Đạo 20 21,75
Trần Văn Hoài 7 7
Trương Định 18,75 20
Tứ Kiệt 7 7
Vĩnh Bình 22,25  
Vĩnh Kim 18,25 22,25
Chuyên Tiền Giang 42,25  
Anh 38,25 38,75
Ngữ văn 34,5 32,25
Toán 39,25 41
Tin 38,25 38,5
Hóa 34,75 42,25
Sinh 26 28

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Tiền Giang 2020 - 2021 để xem ở dưới đây
Tải về
24/05/2018    19:00 PM
24/05/2018    19:00 PM
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2020 - 2021

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Yên Bái năm học 2020 - 2021 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Yên Bái.

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn vào 10 tại tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc.

Điểm chuẩn vào 10 năm 2020 tỉnh Tuyên Quang

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm học 2020 - 2021 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Tuyên Quang.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu