Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Điện Biên 2020 - 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Điện Biên 2020 - 2021 của tất cả các trường THPT tỉnh Điện Biên được cập nhật nhanh và chính xác.

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Điện Biên năm học 2020- 2021 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Điện Biên.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Điện Biên

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Điện Biên năm 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên công bố chính thức.

THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Môn chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 34,75
Chuyên Lý 27,15
Chuyên Hóa 23,45
Chuyên Sinh 26,5
Chuyên Văn 25.75
Chuyên Anh 34,8
Chuyên Địa 26,4
Chuyên Sử 20,1
Chuyên Tiếng Trung 27,75
Chuyên Tin 25,35

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 Điện Biên

Chỉ tiêu vào 10 năm 2020 tỉnh Điện Biên

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Điện Biên 2018/2019

THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Môn chuyên NV1 NV2
Chuyên Toán 31,05  
Chuyên Lý 26,85  
Chuyên Hóa 29,7  
Chuyên Sinh 23,05 27
Chuyên Văn 25,9  
Chuyên Anh 32,63  
Chuyên Địa 20 21
Chuyên Sử 22,7 24,35
Chuyên Tiếng Trung 21,4 23,65
Chuyên Tin 21,75 24,16

Các trường khác trong tỉnh

TRƯỜNG ĐIỂM CHUẨN
THPT DTNT tỉnh Điện Biên 7
THPT Phan Đình Giót  
THPT thành phố Điện Biên Phủ  
THPT thị xã Mường Lay  
THPT huyện Điện Biên  
THPT DTNT huyện Điện Biên  
THPT Thanh Chăn  
THPT Mường Nhà  
THPT Nà Tấu  
THPT Thanh Nưa  
THPT DTNT huyện Tuần Giáo  
THPT Mùn Chung  
THPT Tuần Giáo  
THPT Mường Chà  
THPT DTNT huyện Mường Chà  
THPT Tả Sìn Thàng  
THPT DTNT huyện Tủa Chùa  
THPT Tủa Chùa  
THPT DTNT huyện Điện Biên Đông  
THPT Mường Luân  
THPT Trần Can  
THPT Mường Nhé  
THPT DTNT huyện Mường Nhé  
THPT Búng Lao  
THPT DTNT huyện Mường Ảng  
THPT Mường Ảng  
THPT Chà Cang  

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Điện Biên 2020 - 2021 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2020    14:20 PM
24/08/2020    14:20 PM
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lào Cai 2020 - 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lào Cai 2020 - 2021 được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Lào Cai.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Phước năm 2020 -2021

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Phước năm 2020 -2021, điểm chuẩn lớp 10 đầy đủ các trường THPT trên địa bàn được cập nhật nhanh và chính xác nhất từ thông báo chính thức của Sở GD-ĐT Bình Phước.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hòa Bình 2020 - 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hòa Bình 2020 - 2021 từ thông báo của sở GDĐT tỉnh về điểm trúng tuyển vào lớp 10 tất cả các trường THPT trên địa bản tỉnh.

Back to top