Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh 2020

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh 2020 chi tiết điểm chuẩn từng ngành của trường trong các năm và chỉ tiêu tuyển sinh năm nay

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng (Bắc Ninh) năm 2020 sẽ được cập nhật ngay lập tức khi trường chính thức công bố kết quả.

Điểm chuẩn năm 2020

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
7340201Tài chính – Ngân hàngA00; A01; D01; D0718
7340301Kế toánA00; A01; D01; D0718

Thông tin trường:

Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh (nguyên là Trường Trung học Ngân hàng I TW được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ ngày 30/5/1969 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Mã tuyển sinh: NHB

Cơ quan chủ quản: Ngân hàng Trung Ương

Địa chỉ: Số 331, Đường Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điểm chuẩn năm 2019

Chi tiết điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh năm 2019:

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
7340201Tài chính – Ngân hàngA00; A01; D01; D0716
7340301Kế toánA00; A01; D01; D0716

Điểm chuẩn năm 2018 HV Ngân hàng phân viện Bắc Ninh

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh 2018

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
7340201Tài chính – Ngân hàngA00; A01; D01; D0716
7340301Kế toánA00; A01; D01; D0716

Điểm chuẩn năm 2017:

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh 2017

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
7340201Tài chính – Ngân hàngA00; A01; D01; D0716.5
7340301Kế toánA00; A01; D01; D0716.5


Điểm chuẩn năm 2016:

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh 2016

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
7340301Kế toánA00; A01; D01; D0718
7340201Tài chính – Ngân hàngA00; A01; D01; D0718


Chỉ tiêu tuyển sinh 2020 Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Chỉ tiêu tuyển sinh của học viện ngân hàng phân viện bắc ninh năm 2020

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu (dự kiến)
Theo xét KQ thi THPT QGTheo phương thức khác
52340201Tài chính – Ngân hàng12555
52340301Kế toán8535

Hiền Phạm (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM