Điểm chuẩn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh năm 2018

Dưới đây là điểm chuẩn năm của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh năm 2018 được đọc tài liệu tổng hợp và gửi tới các em học sinh. Cha mẹ và các em có thể xem trực tiếp hoặc tải về.

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo Quyết định số 372/CP ngày 17 tháng 12 năm 1980 của Thủ tướng chính phủ, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 538/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, hoạt động theo quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Academy of Theatre and Cinema
Địa chỉ: Khu Văn hóa nghệ thuật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84.4.37643397

Điểm chuẩn  Đại học Sân Khấu Điện Ảnh năm 2018:

(Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả tại đây ngay sau khi nhà trường công bố, các bạn chú ý theo dõi chi tiết link này).

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước

Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210225 Biên kịch sân khấu S00 ---

Chuyên môn

2 7210226 Diễn viên sân khấu kịch hát S00 15

Chuyên môn 12

3 7210227 Đạo diễn sân khấu S00 15.5

Chuyên môn 12.5

4 7210231 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình S00 16.5

Chuyên môn 11

5 7210233 Biên kịch điện ảnh, truyền hình S00 15

Chuyên môn 11

6 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình S00 15

Chuyên môn 12

7 7210235 Đạo diễn điện ảnh S00 16.5

Chuyên môn 12.5

8 7210235 Đạo diễn truyền hình S00 16

Đạo diễn truyền hình: Chuyên môn 12

9 7210236 Quay phim điện ảnh S00 17.5

Chuyên môn 13

10 7210236 Quay phim truyền hình S00 15

Chuyên môn 12

11 7210243 Biên đạo múa S00 18.5

Chuyên môn 14

12 7210244 Huấn luyện múa S00 19.5

Chuyên môn 15

13 7210301 Nhiếp ảnh S00 15.5

Nhiếp ảnh nghệ thuật 15.5, Chuyên môn 12; nhiếp ảnh báo chí 15, chuyên môn 10

14 7210302 Công nghệ dựng phim S01 13.5

Chuyên môn 10

15 7210302 Âm thanh điện ảnh truyền hình S01 15.5

Chuyên môn 12

16 7210406 Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh S00 16

Chuyên môn 12

Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210406 Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh S00 15.5  
2 7210302 Công nghệ điện ảnh - truyền hình S01 ---  
3 7210301 Nhiếp ảnh báo chí S00 16  
4 7210301 Nhiếp ảnh nghệ thuật S00 17  
5 7210244 Huấn luyện múa S00 19.5  
6 7210243 Biên đạo múa S00 19  
7 7210236 Quay phim S00 15.5  
8 7210235 Đạo diễn điện ảnh - truyền hình S00 13.5  
9 7210234 Diễn viên kịch - điện ảnh S00 14  
10 7210233 Biên kịch điện ảnh - truyền hình S00 16.5  
11 7210231 Lý luận và phê bình điện ảnh - truyền hình S00 19  
12 7210227 Đạo diễn sân khấu S00 14  
13 7210226 Diễn viên sân khấu kịch hát S00 ---  
14 7210225 Biên kịch sân khấu S00 ---  
15 7210221 Lý luận và phê bình sân khấu S00 ---  

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018:

STT Ngành đào tạo Mã ngành Mã tổ hợp Chỉ tiêu
 

Các ngành đào tạo đại học

    420
1 Sáng tác âm nhạc 7210203 S00  
2 Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu 7210221 S00  
3 Biên kịch sân khấu 7210225 S00 10
4 Diễn viên sân khấu kịch hát 7210226 S00 55
5 Đạo diễn sân khấu 7210227 S00 25
6 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình 7210231 S00 10
7 Biên kịch điện ảnh, truyền hình 7210233 S00 35
8 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình 7210234 S00 35
9 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình 7210235 S00 30
10 Quay phim 7210236 S00 40
11 Biên đạo múa 7210243 S00 30
12 Huấn luyện múa 7210244 S00 10
13 Nhiếp ảnh 7210301 S00 45
14 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302 S01 40
15 Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh 7210406 S00 55

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm chuẩn Đại học Sân Khấu Điện Ảnh năm 2018 để xem ở dưới đây
Tải về
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2020/2021 kèm điểm chuẩn tất cả các mã ngành của trường các năm trước để các em tham khảo!

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu