Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam) năm 2018

Dưới đây là điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) ngừng tuyển sinh hệ đại học từ năm 2018

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Nhân dân và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần của ngành Công an; là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Công an, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động của trường tuân thủ Điều lệ trường đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010). Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm Bộ Giáo dục - Đào tạo kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép trường mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Địa chỉ: Đường QL 17, Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân  Phía Nam) chi tiết năm 2018:

Ngừng tuyển sinh

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:

Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Bắc A01 23.75  
2 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Bắc D01 23.25  
3 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Bắc A01 27.5  
4 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Bắc D01 27.5  
5 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Nam A01 24

Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm

6 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Nam D01 22.75  
7 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Nam A01 28.25  
8 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Nam D01 27  

 

Điểm chuẩn công bố năm 2016:

 

Khu vực Khối A   Khối A1  
  Nam Nữ Nam Nữ
Phía Bắc 26,5 28 25,5 26,5
Phía Nam 23,75 25 22,5 24,75

 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018:

Năm 2018 Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) ngừng tuyển học viên.

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam) năm 2018 để xem ở dưới đây
Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội năm 2020 -2021kèm điểm chuẩn các năm trước và chỉ tiêu tuyển sinh năm nay cho các em tham khảo

Điểm chuẩn trường Học viện Tài chính năm 2020

Điểm chuẩn trường Học viện Tài chính năm 2020-2021 chi tiết các ngành kèm chỉ tiêu tuyển sinh vào trường năm nay và điểm chuẩn đầu vào các năm trước dành cho các em tham khảo

Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2020 - 2021 chi tiết các ngành kèm điểm chuẩn của những năm trước và chỉ tiêu tuyển sinh năm nay cho các em tham khảo

Back to top