Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam) năm 2018

Dưới đây là điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) ngừng tuyển sinh hệ đại học từ năm 2018

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an Nhân dân và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần của ngành Công an; là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Công an, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động của trường tuân thủ Điều lệ trường đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010). Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm Bộ Giáo dục - Đào tạo kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép trường mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Địa chỉ: Đường QL 17, Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân  Phía Nam) chi tiết năm 2018:

Ngừng tuyển sinh

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:

Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
17480200Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía BắcA0123.75
27480200Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía BắcD0123.25
37480200Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía BắcA0127.5
47480200Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía BắcD0127.5
57480200Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía NamA0124

Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm

67480200Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía NamD0122.75
77480200Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía NamA0128.25
87480200Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía NamD0127

Điểm chuẩn công bố năm 2016:

Khu vựcKhối AKhối A1
NamNữNamNữ
Phía Bắc26,52825,526,5
Phía Nam23,752522,524,75

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018:

Năm 2018 Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) ngừng tuyển học viên.

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X