Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQGTPHCM 2020

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG TPHCM) năm học 2020/2021 chi tiết các ngành giúp các em học sinh tham khảo để lựa chọn nguyện vọng của mình!

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là trường đại học công lập đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: Vietnam National University Ho Chi Minh City, University of Information Technology

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 372 52002

Điểm chuẩn tuyển sinh 2020 của Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQGTPHCM sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin ĐHQG TPHCM 2019

TÊN NGÀNH XÉT TUYỂN MÃ NGÀNH ĐIỂM CHUẨN
Thương mại điện tử 7340122 23.9
Thương mại điện tử (chất lượng cao) 7340122_CLCA 21.05
Khoa học máy tính 7480101 24.55
Khoa học máy tính (chất lượng cao) 7480101_CLCA 22.65
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 23.2
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) 7480102_CLCA 20
Kỹ thuật phần mềm 7480103 25.3
Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) 7480103_CLCA 23.2
Hệ thống thông tin 7480104 23.5
Hệ thống thông tin (chất lượng cao) 7480104_CLCA 21.4
Hệ thống thông tin (tiên tiến) 7480104_TT 17.8
Kỹ thuật máy tính 7480106 23.8
Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) 7480106_CLCA 21
Khoa học dữ liệu 7480109 23.5
Công nghệ thông tin 7480201 24.65
Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) 7480201_BT 22.9
Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) 7480201_CLCN 21.3
An toàn thông tin 7480202 24.45
An toàn thông tin (chất lượng cao) 7480202_CLCA 22

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước

Điểm chuẩn năm 2018 Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm chuẩn
7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 21,2
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01 22,4
7480101_CLCA Khoa học máy tính (chất lượng cao) A00; A01; D01 20,25
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01 21,2
7480102_CLCA Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) A00; A01; D01 18,6
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01 23,2
7480103_CLCA Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) A00; A01; D01 21,5
7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01 21,1
7480104_CLCA Hệ thống thông tin (chất lượng cao) A00; A01; D01 19
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) A00; A01; D01 17
7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01 21,7
7480106_CLCA Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) A00; A01; D01 18,4
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 22,5
7480201_BT Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) A00; A01; D01 20,5
7480201_CLCN Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) A00; A01; D01 19
7480201_KHDL Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) A00; A01; D01 20,6
7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01 22,25
7480202_CLCA An toàn thông tin (chất lượng cao) A00; A01; D01 20,1

Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 24
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01 25.75
7480101_CLCA Khoa học máy tính (chất lượng cao) A00; A01; D01 22
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01 24.5
7480102_CLCA Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) A00; A01; D01 18
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01 27
7480103_CLCA Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) A00; A01; D01 23.25
7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01 24.5
7480104_CLCA Hệ thống thông tin (chất lượng cao) A00; A01; D01 20
7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) A00; A01; D01 18
7480106 Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01 24.75
7480106_CLCA Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) A00; A01; D01 20.75
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 25.75
7480201_BT Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) A00; A01; D01 ---
7480201_CLCN Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) A00; A01; D01 ---
7480201_KHDL Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) A00; A01; D01 ---
7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01 25.5
7480202_CLCA An toàn thông tin (chất lượng cao) A00; A01; D01 21

Điểm chuẩn năm 2016:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7520214_CLC Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao A00;A01; D01 20.25
2 7520214 Kỹ thuật máy tính A00;A01; D01 21.75
3 7480299_CLC An toàn thông tin chương trình chất lượng cao A00;A01; D01 ---
4 7480299 An toàn thông tin* A00;A01; D01 22.25
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 23
6 7480104_CLC Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 20
7 7480104_TT Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến A00; A01; D01 20
8 7480104_TMDT Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử) A00; A01; D01 21.75
9 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01 21.75
10 7480103_CLC Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 21
11 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01 24
12 7480102_CLC Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 ---
13 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; D01 21.75
14 7480101_CLC Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao A00; A01; D01 ---
15 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01 22.25

Xem thêm: ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG - HCM tuyển sinh 2020

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ (ĐHQGHN) năm học 2020/2021 chi tiết các ngành dành cho các em học sinh 12 và phụ huynh tham khảo.

Điểm chuẩn của Đại học Khánh Hòa 2020

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2020 chi tiết từng ngành để phụ huynh và các em học sinh lớp 12 tham khảo

Điểm chuẩn Đại học Kinh Bắc 2020

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Kinh Bắc năm 2020 được Đọc Tài Liệu tổng hợp và gửi tới các em học sinh. Cha mẹ và các em có thể xem trực tiếp hoặc tải về.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu