Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Khánh Hòa

Tham khảo đề thi chính thức môn Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HÒA

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)

KỲ THI TUYÊN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: NGỮ VĂN (KHÔNG CHUYÊN)

Thời gian: 120 phút – không kể thời gian giao đề


Câu 1: (2,0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu nêu bên dưới:

“Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh.”

(Trích Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi, theo Ngữ văn 9 tập hai, NXB Giáo dục, 2005, trang 12-13)

a) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên. (0,5 điểm).

b) Chỉ ra các phép liên kết câu trong đoạn văn. (1,0 điểm)

c) Nội dung chính của đoạn văn là gi? (0,5 điểm)

Câu 2: (3,0 điểm)

Viết bài văn nghị luận (khoảng một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của bàn thân về vấn đề tự học.

Câu 3: (5,0 điểm)

            Có ý kiến cho rằng: Đọc truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long, chúng ta thấy yêu con người Việt Nam hơn.

              Em hãy phân tích đoạn trích Lặng lẽ Sa Pa (phần được học trong chương trình Ngữ văn lớp 9) để làm sáng tỏ nhận định trên.

- HẾT -

Giảm thị không giải thích gì thêm.
 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Khánh Hòa để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu