Đề và đáp án Anh thi thử THPT quốc gia 2018 chuyên Hạ Long

Tham khảo đề thi thử môn Anh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2018 của trường THPT chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có kèm đáp án gợi ý.

Mời các em học sinh cùng tham khảo đề thi thử môn Tiếng Anh của trường phổ thông chuyên Hạ Long, Quảng Ninh trong kỳ thi thử THPT quốc gia lần thứ 1 năm 2018 ngay sau đây: 

Đề thi thử môn Anh tốt nghiệp THPT năm 2018 lần 1 trường PT chuyên Hạ Long

câu 1 - 16 trang 1 đề anh thi thử THPT chuyên Hạ Long 2018
câu 17 - 25 trang 2 đề anh thi thử THPT chuyên Hạ Long 2018
câu 26 - 35 trang 3 đề anh thi thử THPT chuyên Hạ Long 2018
câu 36 - 40 trang 4 đề anh thi thử THPT chuyên Hạ Long 2018
câu 41 - 50 trang 5 đề anh thi thử THPT chuyên Hạ Long 2018
 

Các em vừa xem xong chi tiết đề thi thử môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia trường chuyên Hạ Long năm 2018, sau đây là đáp án đối chiếu, mời các em và thầy cô tham khảo:

 

Đáp án đề anh thi thử thpt quốc gia trường chuyên hạ long năm 2018
 

đáp án đề anh thi thử THPT trường chuyên Hạ Long 2018

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án Anh thi thử THPT quốc gia 2018 chuyên Hạ Long để xem ở dưới đây
Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 84

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh có đáp án chi tiết mã đề 84 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2020 có đáp án mã đề 85

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT QG năm 2020 môn Tiếng Anh mã đề 85 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Anh 2020 có đáp án mã đề 86

Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2020 môn Tiếng Anh mã đề 86 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu