Đề và đáp án thi thử môn toán THPT năm 2018 sở giáo dục tỉnh Cao Bằng

Tải về miễn phí đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia môn Toán năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. Tài liệu đề Toán thi thử THPT tỉnh Cao Bằng có kèm theo đáp án và lời giải gợi ý cho học sinh dễ quan sát và đối chiếu.

Cấu trúc đề thi:

Đề thi dạng trắc nghiệm bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan ứng với 50 đáp án đúng, nội dung kiến thức bám sát chương trình học phổ thông môn Toán hiện hành.

Chi tiết đề thi thử môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Cao Bằng

đề toán thi thử THPT tỉnh Cao Bằng năm 2018 (1)
đề toán thi thử THPT tỉnh Cao Bằng năm 2018 (2)
đề toán thi thử THPT tỉnh Cao Bằng năm 2018 (3)
đề toán thi thử THPT tỉnh Cao Bằng năm 2018 (4)
đề toán thi thử THPT tỉnh Cao Bằng năm 2018 (5)
đề toán thi thử THPT tỉnh Cao Bằng năm 2018 (6)


Đáp án và hướng dẫn giải đề Toán THPT tỉnh Cao Bằng
 

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

11

C

21

D

31

C

41

A

2

C

12

D

22

B

32

D

42

C

3

B

13

C

23

A

33

D

43

C

4

A

14

C

24

C

34

B

44

D

5

C

15

B

25

C

35

D

45

C

6

D

16

B

26

D

36

D

46

D

7

B

17

A

27

D

37

B

47

B

8

A

18

B

28

A

38

D

48

C

9

A

19

A

29

C

39

A

49

B

10

D

20

D

30

A

40

B

50

A

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đề và đáp án thi thử môn toán THPT năm 2018 sở giáo dục tỉnh Cao Bằng để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường Thuận Thành 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán của trường THPT Thuận Thành 1 lần thứ nhất giúp các em khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12.

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - THPT Nguyễn Hiền

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng) dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của đài truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 số 3 mà các em học sinh 12 nhất định phải tham khảo.

Back to top